Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-12

Van de dominee

 • Bij de kerkdienst
  We volgen het evangelie naar Johannes. Voor zondag 20 maart is dat hoofdstuk 10: het verhaal over de Goede Herder. We vieren in deze dienst ook het Avondmaal. Op 27 maart is er een gastvoorganger. En op 3 april duiken we de passie in. In het 40 dagen-boekje vindt u al een aantal teksten voorbereid. De liturgieCie heeft de Stille Week al helemaal klaargemaakt. Ik kom er nog uitvoerig over te spreken. Het idee dat we na 2 jaar weer Pasen met elkaar kunnen vieren, is een enorme stimulans.
 • Avondprogramma
  Op dinsdag 29 maart, 20 uur, komt Erick Versloot een avond muziek maken met en voor ons. Dat is veel te weinig: we krijgen veel meer, en wel achtergronden bij de liederen uit allerlei tijden en plaatsen, maar alle gericht op de passietijd. We gaan dus zingend achter Jezus aan naar Jeruzalem. Ik verheug me zeer op zijn komst. Zoveel muzikaliteit en kennis van zaken, én zoveel communicatieve vaardigheden vind je niet gauw bij elkaar. Kom vooral! Gun het jezelf.
 • Israëlavond
  We hebben nog steeds een reis naar en in Israël op de rol staan. Lange tijd was dat wachten meer zoiets als afwachten of het überhaupt mogelijk was op reis te gaan. Maar het lijkt er nu echt op. In april vertrekken al groepen uit Nederland. Om e.e.a. voor te bereiden heb ik 12 april gereserveerd in de Lichtkring om een info-avond over Israël te houden. U bent heel hartelijk welkom. Omdat de avond in de Stille Week valt, volgen we een reis die past bij de passie: Jeruzalem, rondom het Meer, en de woestijn. Dus ook beeld bij het verhaal. Verder krijgt u allerlei info over de praktische zaken van de reis. Er zijn nog reisgidsjes beschikbaar voor belangstellenden.
  Trouwens, we hebben aan de Hervormde Gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente voorgesteld om met een gemeenschappelijke jongerenreis in 2023 naar Israël te gaan. Dat zou fantastisch zijn. De Hervormde Gemeente heeft ons uitgenodigd voor een vervolggesprek. Nader bericht volgt.

Hartelijks, Piet van Midden

Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

We hebben besloten de diaconiecollectes van 20 maart, 4 april en 14 april te bestemmen voor hulp aan deze oorlogsvluchtelingen. We willen de opbrengsten samen met de diaconieën van de NH Kerk en de HH Kerk voor de vluchtelingen die in de pastorie van de Hervormde kerk worden gehuisvest bestemmen.
Voor 25 gasten komt er heel wat kijken en na de inzameling van heel veel goederen voor het inrichten zijn er in de komende tijd nog heel wat kosten om te dekken.
Door met de drie kerken samen op te trekken maken we er een echte dorpszorg van. Niemand weet op dit ogenblik hoelang de gasten in ons dorp moeten verblijven, laten we nu financieel bijdragen dan kunnen we daarna als gastvrije kerken de mensen wellicht ook in onze gemeenten ontvangen. Deze drie collecten bevelen wij van harte bij u aan.
Daarnaast is er op zaterdag 23 april een benefietconcert in onze kerk. Ook deze opbrengst wordt o.a. bestemd voor de noodopvang in de pastorie van de Hervormde Kerk. (meer informatie volgt later)
De diakenen

Collecte Kerk in Actie 20 maart 2022 – Werelddiaconaat (Indonesië, 40dagentijd)

Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden.
Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van harte aanbevolen!

Heilig Avondmaal collecte 20 maart

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruiken een weeralarm dat aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt
Dit hulpproject van Kerk in actie voor mensen in grote nood willen we graag ondersteunen, daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.
De diaconie

Herbruikbare spullen bloemenfonds

Afgelopen jaar, maar ook in deze periode worden er symbolische schikkingen gemaakt. In deze schikkingen zitten regelmatig herbruikbare materialen. Zodra de schikking zijn glans verloren heeft, zouden we het fijn vinden om de herbruikbare materialen weer terug te ontvangen. Dan hoeft niet iedere keer alles nieuw gekocht te worden. Duurzaam voor het milieu en onze portemonnee. Als u het in de hal op een tafel zet vind ik het wel en ruim het dan op. Heeft u zelf nog een mandje, potje of schaal die u niet meer nodig heeft of gebruikt, overleg gerust of wij er nog iets aan hebben. Heel hartelijk bedankt alvast.
Janet de Zeeuw

Senioren

Donderdag 24 maart a.s. is er weer onze seniorenmiddag. We vertonen deze middag de film ‘The Father’. Het is een zeer indringende film over het thema dementie, een ontregelende ziekte die steeds meer mensen en hun omgeving raakt. De film kan iets toevoegen aan het begrijpen van de ziekte en de gevolgen er van.
“The Father’ is een film die je meetrekt in de verwarring van de hoofdrolspeler, Anthony Hopkins, een keurige man die langzaam zijn greep op de werkelijkheid verliest. Als kijker ben je, net als Anthony, voortdurend in verwarring over het tijdsverloop en gebeurtenissen in de film. En dat is ook de bedoeling van de regisseur van de film. Je krijgt als kijker geen antwoorden op de vele vragen die in de film ontstaan, je voelt alleen de verwarring die een mens met dementie moet voelen en dat maakt dat je een klein beetje van de ziekte gaat begrijpen. Maar ook voel je de enorme zwaarte van de mantelzorg voor, in dit geval, de dochter Anne.
We starten de film, na een korte toelichting, even na 14.00 uur, zodat we na afloop voldoende tijd hebben om over de film na te praten. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. U bent allen van harte welkom.
Heeft u vervoer nodig, neemt u dan contact op met Arie de Ruijter.

Alle nieuwsberichten