Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-11

Van de dominee

  • Bij de kerkdiensten
    Op zondag 13 maart verwelkomen we een gastvoorganger. Op 20 maart vieren het het Avondmaal. De bijbellezing zal dan waarschijnlijk een tekst ut Johannes 3 zijn, de vraag van Nicodemus of een mens echt opnieuw geboren kan worden.
  • Bijbelstudieavond 15 maart
    Ik kan de hand out pas dinsdag ter beschikking stellen. In de loop van de dag heeft Alice die in haar bezit. Zie verder haar bijdrage aan de gemeentebrief.

Hartelijks, Piet van Midden

Laat je verrassen

Vandaag(zondag) ontmoeten we als gastpredikant dr. J van Eck. Dr. J. van Eck werd geboren in Lexmond. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1981 hervormd legerpredikant. Voorafgaand aan zijn theologiestudie studeerde hij klassieke taal- en letterkunde. Inmiddels ligt de Defensietijd achter ds. J. van Eck, die vorig jaar veertig jaar predikant was. De kazerne was 27 jaar zijn werkterrein. Hij begon in de Beeckman- en Stevinkazerne in Ede. Later volgden al snel andere functies in de krijgsmacht: geestelijk verzorger bij het militair hospitaal in Utrecht en later bij het opleidingscentrum geneeskundige diensten. Ook verkeerde hij regelmatig in het buitenland. In 1995 en 1996 was ds. Van Eck als geestelijk verzorger in Zagreb werkzaam, bij de Nederlandse troepen. Van 1998 tot 2001 deed hij dienst als gemeentepredikant in het Duitse Seedorf waar Nederlandse militairen gelegerd waren. Verder was hij als geestelijk verzorger werkzaam bij het opleidingscentrum van de marechaussee in Apeldoorn/Eefde.
We heten hem van harte welkom en zien uit naar een inspirerende dienst.

Collecte Kerk in Actie 13 maart 2022 – Werelddiaconaat (Bangladesh, 40dagentijd)

Bangladesh – Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen
In Bangladesh koken de vrouwen veel op houtovens. Deze zijn duur, gebruiken veel hout en de rook veroorzaakt gezondheidsproblemen. Een vernieuwd kooktoestel veroorzaakt minder rook, maar zet bovendien de helft van het verstookte hout en groenafval om in biochar. De vrouwen vermengen dit met organische mest van hun vee en verkopen de biochar als natuurlijke bodemverrijker. De biochar vergroot de bodemvruchtbaarheid en houdt water langer vast – een groot voordeel in droge periodes. De biochar levert daardoor een belangrijke bijdrage aan een hogere voedselproductie. Heel belangrijk in een land waar de voedselvoorziening ernstig bedreigd wordt door overstromingen of juist door droogte.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

Collecte Kerk in Actie 20 maart 2022 – Werelddiaconaat (Indonesië, 40dagentijd)

Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden.
Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van harte aanbevolen!

Bijbelleerhuis

Als het goed is, heeft u 15 maart al in de agenda staan. Dan is er namelijk weer een Bijbelleerhuisavond. We gaan dan het Bijbelboek Samuël bespreken. Als u alvast de eerste twee hoofdstukken thuis leest, dan krijgt u een beter beeld van de verhaallijn van dit Bijbelboek. We zijn natuurlijk enorm verwend dat onze dominee telkens weer een paper met uitleg voor ons maakt. Deze avond komen we weer samen in De Lichtkring. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee voor u klaar, we beginnen stipt om 20.00 uur.
Mocht u verhinderd zijn, laat het even weten i.v.m. het zetten van de koffie en thee. Het wordt wederom een boeiende avond.
Met een hartelijke groet, Alice van Bijlevelt.

Mattheus Passion

Na 2 jaar zonder grote concerten hopen we dit jaar weer de Mattheus Passion te mogen uitvoeren in de grote kerk in Gorinchem. Een prachtig en -denk ik- het meest bekende stuk van Bach. De uitvoering is op Goede Vrijdag en begint om 13.30u. De kaarten kosten 45 euro en zijn via mij te bestellen. In de hal op het bord hangt de poster voor meer informatie.
Marjolijn Laurman – Ippel

Lezing Leerdam

Pastoraat rondom het levenseinde, met Ds. Margriet van der Kooi
D.V. dinsdagavond 15 maart 2022, hoopt Margriet van der Kooi te spreken over dit onderwerp in de Bethelkerk (Westwal 29 A) te Leerdam. Aanvang: 20.00 uur.
Ds. Van der Kooi zal ingaan op medische en ethische keuzes rondom het levenseinde en de pastorale begeleiding van naasten. Vanuit het pastorale beraad zijn diverse vragen naar boven gekomen die we hebben voorgelegd aan de spreekster. Duidelijk is dat niemand voorbij kan gaan aan dit onderwerp. We hebben er allemaal mee te maken. Mevr. Van der Kooi heeft een schat aan ervaring die ze in haar werkzame leven heeft opgedaan als ziekenhuispredikant. Wees welkom om naar haar lezing te komen luisteren en eventuele vragen te stellen. Ze weet op een toegankelijke invoelbare wijze te spreken voor een gemêleerd publiek.
Inlichtingen: Johan de Visser, Ouderling Vorming en Toerusting, Protestantse Gemeente Leerdam

Alle nieuwsberichten