Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-10

Kindernevendienstproject 40-dagentijd

Ben je klaar voor het feest? In de Veertigdagentijd lezen we verhalen uit het evangelie van Johannes. Het is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het feest van de eerste oogst en van de bevrijding uit Egypte. Uit de wijde omtrek komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. Maar wat voor feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen? Kunnen zij eigenlijk wel feest vieren? In de verhalen horen we hoe het donker wordt in de stad, en hoe God op Paasmorgen een nieuw begin maakt. Het graf is leeg, Jezus is opgestaan uit de dood! Dat vieren we steeds opnieuw als het Pasen is. Het thema van deze Veertigdagentijd is: Ben je klaar voor het feest? Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn lijden en sterven, of als we horen over de lijdende Helper van God. Toch brengen ook die verhalen ons verder op de weg naar het feest.
In de tijd van Jezus was Israël overheerst door de Romeinen. Ook dat was echt geen feest! Toch heeft Hij ons laten zien dat God ervoor zorgt dat er in iedere situatie hoop is. Deze hoop is reden genoeg tot feest. Het geeft vertrouwen dat we uit mogen zien naar een betere wereld, juist ook nu er oorlog is!
Namens de leiding van de kindernevendienst, Anneke Scherpenzeel

Berichten van de dominee

 • Voor alles
  Voor alles: het is oorlog, en wel een heel gevaarlijke, voor Oekraïne, West Europa en op een aantal terreinen: voor de hele wereld. We staan op de rand van een afgrond. We hebben niet veel mogelijkheden de grote oorlog het hoofd te bieden, maar wel de oorlog in ons hoofd. En laten we naast alle concrete hulp ook bidden. We hebben niet zoveel in handen: wat woorden, een kaars een lied. Maar die helpen je wel op de weg door het duister.
 • Verheugend nieuws
  Patricia en Marjolijn gaan het nevendienstteam versterken en Laurence en Annelies doen pastoraal nog een jaar langer mee. We zijn daar heel blij mee.
 • Bij de kerkdienst
  Zondag 6 maart is de eerste zondag van de 40-dagentijd. We lezen in de komende weken vooral uit Johannes. Dat vindt u ook terug in het 40-dagenboekje dat u hebt ontvangen. De liturgieCie probeert op deze manier een zinvolle weg naar Pasen te vinden. We hopen dat het opnieuw bijdraagt aan een bezinning op wie we zijn en wat we geloven. Zondag 6 maart lezen we het verhaal over de roeping van de discipelen uit Johannes 1. Daar gaat het al over de Passie! Goede dienst gewenst.
 • Meer willen &amp
  Alle nieuwsberichten