Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-09

Laat je verrassen

Zondag is onze voorganger dhr. Bram Rebergen uit Veenendaal. Bram Rebergen is directeur van Youth for Christ Nederland. Hij heeft daarnaast een eigen bedrijf: ‘En toch producties’, waarmee hij seminars verzorgt rond geloof en de realiteit van alle dag. Bram Rebergen is ook spreker en voorganger en schrijft graag columns over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en de relevantie van het christelijk geloof in een bewegende wereld. Hij doet dat scherp, confronterend, maar altijd met humor. Hij was lang directeur van het Flevofestival en nu is hij onderdeel van een initiatief om in 2022 weer opnieuw een Festival te organiseren.
We heten hem van harte welkom en zien uit naar een inspirerende dienst.

Van de dominee

 • 50e dag
  Welkom op de 50e dag voor Pasen! Zeven weken hebben we nog te gaan. Daarna is het nog eens 50 dagen eer het Pinkster is. Pasen is het centrum van alles. Op deze mooie zondag gaat Bram Rebergen voor, de directeur van Youth for Christ Nederland. Hij maakt van het evangelie niet alleen iets levends, maar ook iets levendigs.
  Goede dienst gewenst.
 • 40-dagenboekje
  Het is aanstaande woensdag zover: Aswoensdag. Niet dat u in zak en as moet zitten, al biedt de wereld momenteel niet zoveel vrolijkheid, maar dan beginnen de 40 Dagen, de voorbereidingstijd van Pasen. Dit jaar lezen we in de 40 dagen uit het evangelie naar Johannes. We beginnen op 6 maart met de introductie van Jezus. Geen kerstverhaal, we zitten meteen midden in het optreden van Jezus. We (de LiturgieCie) hebben weer een 40-dagenboekje gemaakt. Toegespitst op het evangelie naar Johannes. Vorig jaar volgden we Matteüs Dit jaar zullen we ook in de Stille of Goede Week het lijdensverhaal en de Opstanding uit Johannes lezen.
  We hebben ook de Biddag opgenomen in het boekje. Die is op 9 maart. We zijn heel blij dat we weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen komen, om te bidden voor een wereld in brand en in hongersnood. En voedselschaarste gewoon om de hoek.
 • En nogmaals
  We hebben enorme behoefte aan leiding van de kindernevendienst en de clubs. Wie van u is bereid eens in de zes weken mee te doen? Het materiaal is voorhanden. Er is wel een alternatief: van elke kerkdienst een gezinsdienst / kinderdienst maken en het leerzame element op een andere plek onderbrengen. Nu betalen de kinderen de rekening. Het is een van de belangrijkste onderwerpen op de kerkenraadsvergadering. Denk mee en doe mee, alsjeblieft.

Hartelijks, Piet van Midden

Van het Coronateam

Nu de overheid de meeste Corona regels voor u en voor jou loslaat, gaan we dat in de kerk ook doen. U en jij bent weer hartelijk welkom zoals ( bijna) van ouds.
De mondkapjes mogen af maar we blijven wel ventileren. Wel verwachten wij van u en van jou om bij klachten thuis te blijven en daar de kerkdienst te bekijken.
De koordjes tussen de banken worden weggehaald zodat we alle banken weer kunnen gebruiken maar houdt uiteraard wel rekening met uw buurman of buurvrouw, die misschien iets meer ruimte op prijs stelt. Voorlopig betrekken we een gedeelte van De Lichtkring nog bij de Kerkzaal zodat we iedereen een ruime en veilige zitplaats kunnen bieden. Ook gaan we na de dienst weer koffie drinken in De Lichtkring het informeel samen zijn wat we zo gemist hebben. We hopen en vertrouwen dat we een mooi kerkjaar tegemoet kunnen zien.
Het coronateam.

Biddag

Op woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid.
Om 19.30 uur is er een kerkdienst en na de dienst drinken we koffie met elkaar en is er een gemeente-avond. Het is fijn om dit weer te kunnen aankondigen. We hopen dat we u mogen begroeten.
Namens de kerkenraad

Van het CvK

Nu de maatregelen rond Corona steeds verder versoepeld worden, is het fijn om te zien dat er ook steeds meer gebruik gemaakt wordt van de ruimtes in De Lichtkring om elkaar te ontmoeten. Dit betekent ook dat er steeds meer ruimtes verwarmd moeten worden. Dat zien we ook terug in het stijgend energieverbruik. Op zich niet erg, maar we zijn wel van mening dat, gezien de stijgende energiekosten, we hier verantwoord mee om moeten gaan. Daarom willen wij uw aandacht vragen voor het volgende:

 • Bij elkaar komen in De Lichtkring en dan gebruik maken van de vloerverwarming vraagt veel gas. Het duurt namelijk twee uur om de temperatuur maar 1 graad omhoog te krijgen
 • Wanneer u bij elkaar komt in kleine groepen, vragen wij u om er dan voor te kiezen gebruik te maken van één van de kleinere zalen. We hebben inmiddels twee elektrische kachels aangeschaft. De derde is onderweg. Deze kachels zijn in staat om de zalen in korte tijd goed op temperatuur te krijgen en zijn gemakkelijk te bedienen. Elektrisch verwarmen is goedkoper dan gas. Op deze manier maken we ook optimaal gebruik van onze zonnepanelen.
  Indien U er toch voor kiest om de gewone verwarming te gebruiken, denkt u er dan aan om na afloop de stand van de thermostaat weer terug te zetten naar de normale stand.
 • Maakt u gebruik van de elektrische kachels, vergeet na afloop niet ze uit te zetten. Plaats deze kachels uit veiligheid minimaal 1 meter van de muur en van de gordijnen.

De Kerkrentmeesters

Water for Life

Verbaasd maar ook wel een beetje trots kijken wij naar de resultaten van de opbrengsten voor ons waterproject in Arusha, Tanzania. In de wekelijkse filmpjes van onze meesterinterviewer Ad, ziet u hoe mensen van binnen én buiten de kerk betrokken raken bij dit project en hier een bijdrage aan willen leveren.
Op 8 februari kwamen Linda en Emma ons informeren en inspireren betreffende dit bijzondere project. De watermeter loopt door al onze activiteiten gestaag op.
Na het tellen van de collectes van deze maand en de opbrengsten via Givt, staan we nu op maar liefst € 7000,-.
Uw dankbare diaconie en KIAW

Collecte Kerk in Actie

6 maart 2022 – Zending (Rwanda, 40dagentijd) Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda.
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel.

Paasgroetenactie 2022

Net als voorgaande jaren zijn de paaskaarten gemaakt door gedetineerden. Hieronder leest u hoe deze kaarten tot stand zijn gekomen en wat de makers er mee proberen uit te drukken.
Aan de slag in het pastoraal atelier
Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de nieuwe paaskaarten. De laatste maanden gingen ze elke maandagmiddag samen aan de slag in het ‘pastoraal atelier’, onderdeel van het stiltecentrum van de gevangenis. “We zijn creatief bezig en vormen tegelijk een gespreksgroep. Het werkt eigenlijk net zoals tijdens de afwas. Je hebt de beste gesprekken als je handen andere dingen doen. Met de ogen op het werk voelt dat vaak net iets veiliger. Dat is het idee achter het pastoraal atelier.”
Gods licht over de gebrokenheid
De eerste twee bijeenkomsten hebben de vrouwen nagedacht over eigen ideeën bij het thema ‘Van U is de toekomst’. “Vervolgens hebben we daar materialen bij gezocht, zoals vilt, verf, kralen, gouddraad, stoffen en mooie papiersoorten,” vertelt Zuidersma. “Iedereen werkt aan een eigen tafel aan haar werkstuk.” Er ontstond een kunstwerk van stukjes glas, onderling verbonden door een draad en beschenen door een helder licht. Zuidersma: “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren de vrouwen in detentie als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.”
Kunstwerk ‘Uw licht heelt wat gebroken is’
De scherven van mijn leven
Harma Zuidersma vroeg aan twee vrouwen wat zij zelf zien in hun kunstwerk. “Ik verzamel scherven uit mijn leven,” vertelt een van hen. “Ik plak ze met liefde aan elkaar en weet daardoor dat ik ook barmhartig naar mezelf mag kijken. Mocht het me lukken om barmhartigheid uit te drukken in mijn werk – als ik dat weer kan – dan kan ik er ook weer voor de ander zijn.” De ander vult aan: “Ik gebruik niet alleen mooie materialen. Met de lelijke materialen kan ik de lelijke kanten in mijn leven een plaats geven. Vanuit die donkere kant hoop ik ook de lichtere kanten in te weven.”
Vanaf zondag 27 februari verkopen we weer de kaarten voor gedetineerden, de kaarten kosten zoals altijd €1,- per stuk. U kunt na afloop van de dienst bij ons terecht. Ook kunt u de kaarten kopen bij Floris aan huis. Brengt u gepast geld mee? Het zijn zoals gebruikelijk dubbele kaarten.
Op de ene kaart schrijft u een mooie paasgroet voor de gedetineerde en ondertekent deze met uitsluitend een voornaam. Zeker geen herleidbare achternaam of adresgegevens. Op de andere kaart plakt u alleen een postzegel zodat de gedetineerde deze kan sturen naar een geliefde, familielid of vriend(in).
U kunt uw kaarten t/m 10 maart bij ons inleveren zodat wij deze allemaal samen in een verzamelenvelop kunnen opsturen naar de PKN. Zij zorgen voor de verspreiding onder de gedetineerden. Van harte bij u aanbevolen.
De diakenen

Muzikale avond “WATER FOR LIFE”

Op allerlei manieren kunnen we het project “Water for Life” steunen.
Vanaf de Startdag in september worden we iedere keer weer verrast door een initiatief om dit project tot een groot succes te maken. En wie weet wat er nog meer komt.
Deze keer graag alvast jullie aandacht voor de MUZIKALE AVOND OP 21 MEI A.S.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Verschillende mensen met diverse muzikale talenten hebben hun medewerking al toegezegd. U en jullie worden op de hoogte gehouden, maar onderstreep de datum 21 mei nu al in de agenda: Een avond vol muziek door en voor jong en oud!!!!!!
Aanvang 19.30 uur. Einde circa 21.15 uur, daarna kunnen we elkaar ontmoeten in De Lichtkring.
Karin van Dalen en Hans van Snippenberg

Alle nieuwsberichten