Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-51

Kerstnachtsamenkomst Schoonrewoerd

Er is toekomst!
Op 24 december om 21.30 uur zal er vanuit de Gereformeerde Kerk in samenwerking met de Hervormde Gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente een kerstnachtsamenkomst plaats vinden, met als thema: Er is toekomst! Er zullen bekende en onbekende kerstliederen klinken met medewerking van een speciaal voor deze gelegenheid samengestelde zangroep en muzikanten uit Schoonrewoerd. Ook zullen er korte interviews en een overdenking te zien zijn en de kleuters uit het dorp zullen een lied zingen. De collecte zal dit jaar gaan naar het project van Isabelle Langerak voor de vrouwen in Afghanistan, om hen een betere kans op een onafhankelijk leven, op een toekomst te geven.
De kerstnachtsamenkomst is helaas niet live toegankelijk, maar vanuit thuis mee te beleven via kerkdienstgemist.nl – Gereformeerde Kerk.
De liturgie is (ook al vooraf) te vinden op de Facebook- en internetpagina’s van deelnemende kerken.

Kerst 2021

Kerst is een bijzonder moment op de kalender. Mijn vader stierf in de jaren ’90. In welk jaar precies, daarover moet ik altijd nadenken. Maar ik weet wel meteen: het was vlak voor Kerst. Kennelijk leven we in een bepaald opzicht van feest naar feest en is kerst daarin een hoogtepunt. De landelijke PKN stuurde afgelopen week een idee voor een passie/paasproject. Best mooi allemaal, maar een beetje ongepast om in de kersttijd met pasen aan te komen. Of het moet zijn om aan te geven dat kerst- en pasen verbonden zijn – zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis – nietwaar? , maar dat las ik er allemaal niet in.
Kerst: we zullen ons 2020 en 2021 herinneren als de jaren waarin het groot gloria heel voorzichtig of slechts digitaal gezongen werd. Met in de kerstnacht lege kerken. En wat vertellen we erbij? Ik hoop dat we op elkaar aangewezen waren, dat allerlei mensen maakten wat ervan te maken was. Dat het ons creatief maakte, dat we mensen kwijtraakten maar ook dat er diep over geloof werd nagedacht.
Ik denk aan de kerstnachtdienst, die online wordt gehouden, maar waaraan het hele christelijke deel van het dorp heeft meegewerkt. Dat er op allerlei plekken flyers zijn uitgedeeld. Dat we elkaar in verschillende gesprekken nader leerden kennen. En ik denk aan de kerstmorgendienst. Uiteraard kunnen we niet met ons allen op 1.5 meter in de kerk terecht. Maar er is mee gerekend dat er ook voor mensen thuis wat te zien en te beleven is.
In elk geval wens ik u goede dagen. De moeilijkste dagen zijn lang niet altijd de slechtste, maar je moet er wel doorheen. Ik hoop dat u zich gedragen voelt door God en mensen. En wat Kerst betreft: het heeft vooral zin om te zingen dat Christus welkom is, als we Hem ook in ons leven welkom heten.
En verder: als ik wat voor u kan doen, u hebt mijn 06 en email.
Hartelijks, ds. Piet van Midden

Alle nieuwsberichten