Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-44

Bij de doop

Zondag 31 oktober wordt de doop bediend aan Suze en Chiel van der Zande. Een prachtig moment om bij stil te staan: kinderen die in het Licht van Christus worden gezet en in de kring van onze gemeente. Een van de liederen die we zingen in de dienst heeft de volgende tekst:
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.
We zingen het voor de kinderen, maar ook voor onszelf. We mogen ons gedragen weten.
Piet van Midden

Dankdienst

Woensdag 3 november danken we God voor het afgelopen seizoen. Er is geoogst, in letterlijke zin en figuurlijke zin. Er waren mooie producten en momenten, er waren ook misoogsten en moeilijke momenten. Wat hebben we ermee gedaan?
In de dienst gaan we terug naar het begin van het oogstmoment: het moment van het zaaien. Was alles gereed toen we zaaiden? Waren wij gereed toen er gezaaid werd? We gaan ons buigen over de vraag: hoe kunnen we samen ervoor zorgen dat zaaigoed goed terecht komt en ook wat is dat eigenlijk: goed terecht komen? Heeft de ene plant niet andere aarde nodig dan de andere? Er zijn zelfs planten die het juist op die stenige, arme grond geweldig doen… We hebben het vaak over diversiteit van soorten en zien dat als rijkdom. Diversiteit van mensen en wat ieder kan bieden is dus ook rijkdom. We gaan ernaar op zoek aansluitend aan de dankdienst tijdens een gemeente-ontmoetings-moment in De Lichtkring. (afhankelijk van de meest recente regelgeving betreffende corona). 19.30 uur dankdienst in de kerk, daarna drinken we samen koffie en vervolgen we onze ontmoeting in De Lichtkring met gesprekken in kleine groepen. U bent hartelijk welkom.
Jolanda Lemcke-Valk, scriba

Corona

Helaas lopen de corona-besmettingen ook op ons dorp weer op. Laten we extra voorzichtig blijven. Uiteraard blijft gelden: bij klachten thuis blijven, let op de onderlinge afstand en was uw handen vaak.
Het coronateam

Alle nieuwsberichten