Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-40

Afscheid en bevestiging

Op zondag 3 oktober hebben we twee extra redenen om naar de kerk te komen. Let op het woord ‘extra’. De eerste extra reden is dat we afscheid nemen van Floor van Helten als diaken, en daarmee als penningmeester van de diakonie en van Aartje de Bruin als pastoraal werkster in wijk C. Floor wordt als penningmeester opgevolgd door Hans Lemcke, die al deel is van de diaconie. De taak van Aartje is opgevangen in de wijk door herverdeling van adressen. Al een paar maanden geleden nam Freek de Jong afscheid als ouderling-voorzitter van het CvK. Freek heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt in zijn zorg om het gebouw en de goederen van de kerk. Zijn plek is nog niet ingevuld, maar dat is wel onze grootste zorg.
We zijn Floor, Aartje en Freek bijzonder dankbaar voor alles wat ze hebben gedaan, en vooral: wat ze hebben betekend. Wat ons bijzonder blij stemt is het feit dat Ad de Jong heeft ingestemd met zijn benoeming als diaken. Ad denkt niet alleen langs de kerkelijke lijnen, ook daarbuiten, en daarvan hebben we als kerk al dankbaar gebruik gemaakt. Bijzonder hartelijk welkom, Ad! Je ideeën zijn verfrissend.
Aansluitend aan de kerkenraadsvergadering van 7 oktober nodigen we alle betrokkenen en de hunnen uit om nog wat – heel gezellig uiteraard – na te praten.
En het tweede extra: het is op 3 oktober Israël-zondag. Dat is het voor mij elke zondag, moet ik u bekennen. Waarom het niet gaat: gedoe over de politieke situatie in het Midden Oosten. Waarover het wél gaat: de kerk deelt met de synagoge de verwachting dat deze aarde het toneel is van Gods verlossing. En dat we op die toekomst vooruitlopen. We hebben nog veel te goed. Voor de kerk is het Evangelie de bril waardoor wij die toekomst zien.

Cursus ‘Colleges voor iedereen’

De kop is er af. Pfff. Een hele onderneming, maar wel inspirerend met zoveel mensen. Op 12 oktober is deel twee: Exodus. De datum volgt snel op de eerste avond, omdat de herfstvakantie er tussen zit én omdat op dinsdag 26 oktober rabbijn Jacobs komt. Het idee van de cursus komt van Alice van Bijlevelt. Het was bijzonder spijtig dat uitgerekend zij de avond niet kon bijwonen vanwege het overlijden van haar zwager Laurens diezelfde dag.
Een bijzonder boek, Exodus: het verblijf in Egypte, alles om en over de uittocht, dan wat wetgeving over slavernij (Wat moet je er mee?’) en ten slotte gaat het van hoofdstuk 25-40 over de tabernakel, de tenttempel. Is dat nuttig om er nog aandacht aan te besteden? Ik zal een maquette van de tempel meenemen. Het accent van de avond ligt uiteraard op de uittocht uit het slavenhuis. Dat wordt in Joodse kring nog jaarlijks herdacht (beleefd) in het Pèsach. Ik maak weer een hand out op een heus papiertje. En ook als u de eerste avond miste: u blijft welkom. De oudste deelnemer is 93. We doen niet aan leeftijdsdiscriminatie.
Ds. Piet van Midden

Opperrabbijn Jakobs

Hét bekende gezicht van het jodendom in Nederland is opperrabbijn Jacobs. Hij komt op 26 oktober naar Schoonrewoerd. Zet het alvast in uw agenda. Ik vind het geweldig uitdagend dat hij spreekt over de vraag: ‘Kan het oeroude jodendom antwoord geven op hedendaagse vragen?’ Het antwoord is natuurlijk ‘ja’, maar de vraag is natuurlijk hoe die antwoorden eruit zien. Nodigt u gerust bekenden ui. Het is heel handig als u even meldt dat u komt, maar niet-aangemeld komt u natuurlijk ook binnen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en sluit om 22.00 uur.
Hartelijke groet, en vooral nog even: geweldig bedankt voor alle inzet rond de startzondag. Het is een feest geworden.
Ds. Piet van Midden

Welkom in de dienst

Het is heel fijn dat we afgelopen zondag merkten dat veel mensen de weg naar de kerk weer hebben gevonden. In de kerk werd keurig afstand gehouden, dat is niet meer verplicht, maar voelt voor velen toch prettig. Er is plaats genoeg, dus het kan ook. Neemt u de jas en/of tas gewoon mee en leg die naast u neer op de bank of op een stoel, dat vergemakkelijkt ook meteen het afstand houden.
Namens het corona-team

Kerk- en Schooldienst

Volgende week, 10 oktober, is er weer een kerk- en schooldienst. Deze dienst wordt gehouden in alle 3 de kerken van ons dorp. Bij ons zal de dienst worden geleid door ds. Klaas Spronk uit Utrecht. Samen met de dominee wordt er nog hard gewerkt aan een mooie invulling die aansluit bij het project dat deze week op school wordt gevolgd. Het is een dienst waarin we de kinderen hard nodig hebben, dus sluit zeker aan!! Als het weer het toelaat kunt u na afloop weer traditiegetrouw koffie drinken en elkaar ontmoeten in en om de Noachschool. Let op!! De dienst begint om 9.30 uur (i.p.v. 10.00 uur).
Tot volgende week!! Namens Hendrik en Christel

Van U is de toekomst

Maandag 25 okt. ’21, spreekt voor ons Dr. A. van de Beek in de Bethelkerk te Leerdam over: ‘De Christelijke toekomstverwachting’, oftewel ‘De laatste dingen’. Aanvang 20.00 uur. Dr. A. van de Beek begon ooit op 23-jarige leeftijd als predikant in Lexmond. Het pastoraat uit die periode heeft Van de Beek blijvend gevormd. Hij werd meteen heftig geconfronteerd met het lijden, door de vele ongelukken in die gemeente. Vanuit die ervaring schreef hij zijn boek ‘Waarom? Over lijden, schuld en God’. In wezen is zijn theologie te lezen als een antwoord op dat boek. Van de Beek verdiepte zich met name in de Vroege Kerk en promoveerde o.a. op een studie naar het menszijn van Christus. Van harte welkom!

Liedboekapp

Zoals u wellicht hebt gemerkt, worden er de laatste tijd onbekende liederen uit het liedboek gezongen. Er worden zo hele mooie teksten en melodieën ontdekt die we nog niet kenden. Om niet steeds met een mond vol tanden te zitten en deze liederen ook mooi te kunnen zingen heb ik bedacht om hiervoor een groepsapp aan te maken. Voor zover dat gaat lukken wil ik, wanneer er een onbekend lied op de planning staat, deze inzingen en op deze app zetten zodat er thuis al een beetje geluisterd en geoefend kan worden. Inmiddels zitten er 17 personen in deze app. Voor afgelopen zondag had ik er 2 liederen op gezet en de reacties waren positief.
Denkt u, denk jij, dat lijkt mij ook wel handig, stuur mij dan even een berichtje, en u/jij wordt toegevoegd. Ik wil er wel graag bij vermelden, dat deze app is bedoeld om de onbekende liederen en relevante informatie betreft liederen door te geven. Het is niet zo handig om op deze app allerlei conversaties en discussie met elkaar te gaan voeren. Heb je een vraag over een lied, stuur dan een persoonlijk berichtje.
Namens Christel

Alle nieuwsberichten