Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-39

Van de dominee

Terugblik
De startdag was werkelijk geweldig. We mogen onszelf gelukwensen met zoveel mensen die er een feest van hebben gemaakt. Ook door er gewoon te zijn. Het mooie weer hielp natuurlijk meer dan we durfden hopen. Dat ik in het water zou belanden, had ik ingecalculeerd. Ik had een complete set extra kleding en een handdoek bij me. De sloot is niet het zwembad. Hoe krijg je die bagger afgespoeld? Met een paar emmers warm water. Nel, die een volle emmer over me uitgoot, sprak de historische woorden: ‘Dit heb ik altijd al een keer willen doen!’ Ik moet gaan oppassen!
Bij de kerkdienst
Zondag 26 sept. ga ik elders voor. Volgende week zondag, 3 oktober, is het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers. Daarover krijgt u via de scriba informatie.
Bijbelcollege voor iedereen
Dinsdag is de eerste bijeenkomst, 20.00 uur. Als u vragen rond de organisatie hebt, kunt u die het beste aan Alice van Bijlevelt stellen: alicevanbijlevelt46@gmail.com We hebben 37 belangstellenden. Top! Het is wel handig om een bijbel mee te nemen, want we hebben geen 37 exemplaren in de kerk liggen. De bijeenkomst is niet digitaal te volgen. U kunt uiteraard mensen uit uw omgeving uitnodigen.
Activiteiten
We worden allemaal wakker uit onze ‘coronaslaap’. Heerlijk is dat. Er staan allerlei activiteiten op de rol. Als u vragen of suggesties hebt: app of bel alsjeblieft.
Hartelijks, ds Piet van Midden

Welkom in de dienst

Nu de overheid de meeste Corona regels voor u en voor jou loslaat, gaan we dat in de kerk ook doen.
U en jij bent weer hartelijk welkom zoals ( bijna) vanouds. Wij vragen geen toegangsbewijs, wel verwachten wij van u en van jou om bij klachten thuis te blijven en daar de kerkdienst te bekijken.
De koordjes tussen de banken worden weggehaald zodat we alle banken weer kunnen gebruiken. U/ jij mag zelf weer een zitplaats kiezen, maar houdt uiteraard wel rekening met uw buurman of buurvrouw, die misschien iets meer ruimte op prijs stelt. Voorlopig betrekken we De Lichtkring ook nog bij de Kerkzaal zodat we iedereen een ruime en veilige zitplaats kunnen bieden. We blijven ventileren dus het kan zijn dat het lekker fris aanvoelt in de kerk, misschien handig om uw jas mee naar binnen te nemen. Zolang het mooi weer is, blijven we buiten koffie drinken. Als het te fris of regenachtig wordt, gaan we binnen koffie drinken. Blijf allemaal met respect en aandacht voor elkaar bewegen. Als corona weer meer de kop op steekt, landelijk en/of lokaal, zullen we de regels herbezien. Laten we hopen en bidden dat dat niet hoeft.
Het coronateam

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

We zijn blij te kunnen melden dat we nieuwe ambtsdragers hebben gevonden. We zijn nog niet helemaal op sterkte, gesprekken zijn nog gaande, maar we kunnen alvast aankondigen: op zondag 3 oktober gaan we afscheid nemen van Aartje de Bruin, pastoraal medewerker en van Freek de Jong, voorzitter CvK. Ook van Floor van Helten, penningmeester van de diaconie, gaan we afscheid nemen, maar dat doen we op een later moment. Wij gaan verwelkomen: Ad de Jong in de functie van diaken en José Brouwer komt het CvK versterken.
Hans Lemcke neemt de taak van penningmeester van de diaconie op zich. De taak van voorzitter van het CvK is nog niet ingevuld en we missen nog twee pastoraal medewerkers. Er is veel te doen in onze gemeente met en door mensen om alles draaiende te kunnen houden. Samen kunnen we ook veel doen. We hopen van harte dat u als gemeentelid uw bijdrage wilt leveren. Als we het samen doen is het werk lichter. Informeert u gerust naar mogelijke taken of klussen. Extra handen en denkkracht zijn op vele vlakken zeer welkom.
Namens de kerkenraad, de scriba, Jolanda Lemcke-Valk

Terugblik Startdag

Wat was het een prachtige dag afgelopen zondag: onze startzondag. De kerkenraad wil alle mensen die deze dag hebben voorbereid en alle mensen die op de dag zelf een bijdrage hebben geleverd aan de kerkdiensten en/of aan de spelletjes en/of aan de maaltijd heel hartelijk bedanken. Ook alle handige handen die verantwoordelijk waren voor de waterput en de landkaart: geweldig bedankt. De leden van band, geweldig, wat hebben jullie prachtig muziek gemaakt en zo een frisse bijdrage geleverd. Grote dank en we hopen dat jullie nog eens willen komen.
Hulde aan alle opruimers aan het eind van de dag, toen iedereen toch wel moe was, pakten jullie met nieuwe energie weer aan. Het was echt een feest! Ons collectedoel voor dit jaar is goed in de belangstelling gezet. We hebben weer een dag van samenzijn beleefd. Dus ook veel dank aan allen die aanwezig waren, jullie maakten dat al die voorbereiding niet voor niets was.
De kerkenraad

Bijbelleerhuis

Op dinsdag 28 september aanstaande starten we met het Bijbelleerhuis. Uitleg over verschillende Bijbelboeken in de vorm van ‘colleges voor iedereen’. Tot en met mei 2022 staat er maandelijks een college gepland, telkens verzorgd door onze eigen predikant ds. Piet van Midden. Deze eerste avond gaan we van start met het boek Genesis, u krijgt telkens ter plekke een A4-tje met hetgeen die avond aan de orde zal komen. Om de avond gezellig te beginnen is er koffie en thee vanaf 19.30 uur. We beginnen stip om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur.
Hierbij nog een opsomming van data en onderwerpen: 28 sept: Genesis 12 okt: Exodus 16 nov: Jozua 14 dec: Rechters 11 jan: Ruth 15 feb: Samuël 5 mrt: Koningen 5 apr: Jona 10 mei: Matteüs tegenover Lucas.
Alice van Bijlevelt

Nieuws uit de Jeugdcentrale

Nu we weer beginnen met het winterwerk in de kerk, worden ook de activiteiten van de jeugdclubs weer voorzichtig opgestart. Op vrijdagavond 24 september is de aftrap. Dit doen we met een Vossenjacht. De kinderen gaan in het dorp op zoek naar ‘Bijbelse figuren’. Bij elke personage die ze tegenkomen krijgen ze een letter. Deze vormen samen 2 woorden. Trouwens, iedereen die mee wil doen is van harte welkom!! We starten om 18.30 uur bij de Lichtkring.
Daarna hopen we, na bijna één jaar corona-stop, weer met de clubavonden van start te kunnen gaan.

  • Op dinsdag 28 september start groep 6-7-8 bij Gerard en ??? (daarna om de week).
  • vrijdag 1 oktober start de Soos met als leiding Menno. (1x per maand). Mario heeft laten weten dat hij aankomend seizoen Menno wel een keer wil bijstaan bij de Soos. We zijn erg blij met deze toezegging.
  • Op dinsdag 5 oktober start groep 4-5 bij José en Ina. (daarna om de week).

De kinderen ontvangen hierover na afloop van de Vossenjacht de nodige informatie in een brief.
Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we rekenen op wel 23 of 25 kinderen bij de clubs. Afgelopen seizoenen hebben we vanwege te weinig leiding de groepen 4 t/m 8 (19 kinderen totaal) bij elkaar gevoegd. Maar met 25 kinderen is dat niet meer doenbaar in het jeugdhonk. Dus…. we doen nogmaals een ècht dringende oproep!! Wie wil Gerard helpen bij het geven van club, groep 6-7-8. Wanneer meerdere personen zich hiervoor aanmelden, ben je misschien maar 1x in de maand of 6 weken nodig. De avonden starten om 19.00 uur en eindigen ongeveer om 20.30 uur.
Verder staat er in het weekend van 1, 2 en 3 april 2022 weer een clubkamp op stapel. Maar daarover t.z.t. meer.
Een hartelijke groet van het team

Alle nieuwsberichten