Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-29

Bij de Bijbellezingen

De lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament vullen elkaar aan. In Jozua staat de eerste generaal van Israël voor een gesloten Jericho. Niemand kan erin of eruit. Daarmee loopt het hele plan van God met Israël en Mozes stuk. In het Nieuwe Testament zit Bartimeüs bij de poort van Jericho te bedelen. Voor hem is de stad een eindpunt. Jozua en Jezus hebben beiden een blokkade. De vraag is hoe je die afbreekt.

Laat je verrassen

In de komende vakantieperiode zien we veel bekende voorgangers op het rooster staan. Een uitzondering is de predikant van 25 juli : ds. Mevr. H. Tarpeh-van Ittersum uit Utrecht.
Een korte introductie: Zij is predikant in Driebergen- Rijsenburg. Voorheen ook verbonden aan de prot. gem. in Waalwijk. Als missionair diaconaal werker was ze ook pionier op kerkelijk gebied voor de IZB in Amsterdam.
We heten haar hartelijk welkom in Schoonrewoerd en zien uit naar een inspirerende dienst.

Aanmelden kerkdienst

Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdienst op 18 juli via:
Alle nieuwsberichten