Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-20

Bij het kinderkwartiertje

Tijdens het kinderkwartiertje gaan we verder met het verhaal van Ruth. Vorige week heeft ze Boaz ontmoet op het veld. Hij was aardig voor haar en deze week horen we daar meer van. Bij het verhaal hoort ook een bijzondere kleurplaat die je kunt vouwen. Hij is meegestuurd met deze gemeentebrief.
Hendrik &Ilona.

Welkom terug!

Afgelopen week zijn we voorzichtig weer begonnen meerdere gemeenteleden in de kerk te ontvangen.
Het was fijn om elkaar weer te zien. We willen proberen om het kerkbezoek verder uit te breiden. Stap voor stap en met grote aandacht voor ieders veiligheid.
Stap 1: maximaal 30 personen incl. personeel ( dominee, koster, ambtsdragers, organist en bedieners van de techniek)
Stap 2: op 16 mei willen we ook weer gaan tot 30 personen incl. personeel, maar dan met 3 zangers en buiten koffie drinken.
Stap 3: Pinksteren, op 23 mei en ook 30 mei schakelen we door naar 30 personen excl. personeel ook weer met 3 zangers en buiten koffie drinken.
Daarna gaan we kijken of er vervolgstappen mogelijk zijn in juni.
Uiteraard volgen we de richtlijnen vanuit de PKN, blijven we goed naar de gemeenteleden luisteren en kijken we nauwkeurig naar wat veilig en verantwoord is in ónze kerk.
Denk eraan dat de standaard regels gelden: heeft u klachten, blijf dan thuis; zolang u zich verplaatst, draagt u een mondkapje in de kerk, als u zit, mag het mondkapje af; reinig uw handen bij binnenkomst en houd voortdurend anderhalve meter afstand ook buiten bij het koffiedrinken.
Vooraf opgeven blijft voorlopig nodig. Dat opgeven gaat vanaf nu via het nieuwe e-mailadres: aanmeldenkerkdienst@gkschoonrewoerd.nl, graag opgeven voor vrijdagavond 20.00 uur. Als mailen voor u niet mogelijk is, kunt u telefonisch contact opnemen met Bep van Zanten ook liefst voor vrijdagavond 20.00 uur.
We hopen u weer te ontmoeten. We respecteren ieders keuze: naar de kerk komen of nog even digitaal blijven ‘kerken’.
Die keuze moet u zelf maken, maar weet dat u heel welkom bent: fysiek of via onze techniek. God woont in ieder huis, waar men zijn Liefde en genade ontvangen wil.
De kerkenraad

Alle nieuwsberichten