Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-19

Kindernevendienst

Vandaag hebben we het in het kinderkwartiertje over Ruth en Naomi. Er is weer een pakketje voor jullie bezorgd. Voor een gedeelte van het pakketje heb je je ouders nodig. Wat het met het verhaal heeft te maken dat hoor je vandaag. Veel plezier en succes!
Hendrik en Ilona de Leeuw

Kerkdienst 9 mei

Op 9 mei vieren we het Heilig Avondmaal. Nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd willen we deze dienst beperkt openstellen. U moet zich aanmelden, u krijgt een vaste plek in de kerk, waarmee we de onderlinge afstand en een beperkt aantal bezoekers kunnen garanderen. We willen heel voorzichtig blijven, maar we willen ook graag ruimte geven daar waar het kan. Opgeven bij Bep van Zanten.
We kijken er naar uit dat we weer met meer mensen in Gods Huis mogen zijn. Wij nodigen u allen uiteraard uit om, als u thuis meeviert, zelf weer brood en wijn/ sap klaar te zetten. Wie graag thuis een ‘avondmaal-pakketje’ ontvangt, laat het de diaconie weten en u krijgt een pakketje thuis.
Namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke, scriba.

Heilig Avondmaal

Zondag 9 mei mogen we in onze gemeente weer het H.A. met elkaar vieren. In deze tijd met nog zulke serieuze coronabeperkingen is dat niet mogelijk op de gebruikelijke wijze. We hopen deze dienst weer wat meer mensen in de kerk te kunnen ontvangen. Het plan is om tot maximaal 30 gemeenteleden te ontvangen, dit is inclusief het personeel. U kunt zich voor deze dienst bij Bep van Zanten en aangeven of u wijn dan wel druivensap wilt gebruiken. Kunt u nog niet naar de kerk komen en bent u niet in de gelegenheid brood en wijn te verzorgen dan bieden we u weer de eerder gebruikte oplossing.
U kunt tot uiterlijk vrijdag 7 mei bij de diakenen aangeven dat u graag mee wilt vieren en met hoeveel personen. U geeft daarbij meteen aan of u wijn of druivensap wenst te gebruiken. De diakenen zullen dan zaterdag een kleine verpakking bij u bezorgen met de gewenste hoeveelheid brood en wijn of druivensap. Als u zondag tijdens de viering een kaarsje aansteekt en brood en wijn heeft klaargezet, dan kunnen we ook op afstand in verbondenheid met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.
Laten we op deze manier proberen ons gevoel van gemeentezijn te versterken.
De diaconie

Collecte bij het H.A.: Hope &amp

Alle nieuwsberichten