Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-13

Voor de kinderen

Hallo allemaal,
Na vorige week weet iedereen wel dat er iets vreselijks staat te gebeuren. We horen dan ook deze week de vertelling over de veroordeling, kruisiging en de dood van Jezus. Ook het verhaal over de ontkenning van Petrus lezen wij deze week.
In het Paastuintje zien we een vuurtje waaromheen de mensen zaten die Petrus vroegen of hij Jezus soms kende. De haan staat op de heuvel en die kraait, zoals voorspeld, drie keer. Op de heuvel staan ook drie kruizen met om de middelste een takje met doornen, waarmee men Jezus kroonde toen hij gekruisigd werd. En als laatste de grote steen voor het graf waar zijn vrienden hem ten ruste legde. Het is een beetje een kale en sombere tuin deze week. Wat staat ons nog meer te wachten? Hartelijke groeten,
Liesbeth (namens het jeugdteam)

Bericht van onze dominee

Op Palmzondag ga ik elders voor. Ik wens u allen een inspirerende dienst.
Met Palmzondag breekt de Stille Week aan. We hebben er als liturgie-Cie hard aan gewerkt om de Passie en Pasen zoveel als mogelijk en verantwoord is, beleefbaar te maken. De vaste evangelist is Matteüs. U krijgt de orden van dienst, inclusief Pasen, in een liturgie-boekje. Na Pasen zetten we in de kerkenraad alle ideeën en plannen voor de zomer op een rijtje. Het zal duidelijk zijn dat de mooiste ideeën op dit moment gedwarsboomd worden door de corona-crisis. Een van de ideeën is om een reis naar Israël te maken, 2022 of 2023. Dat gaan we verder uitwerken. Zo is er ook een idee om bijvoorbeeld met de liturgie-cie naar Taizé te gaan. Dat is sneller geregeld dan een Israëlreis. Ik ga, is de planning, 8 november naar Israël en Jordanië toe, om de mogelijkheden te verkennen.
Ik probeer na de Pasen wat meer tijd vrij te maken voor kennismakingsbezoeken. Ook hier is de crisis spelbreker. Ik begrijp als mensen het vervelend vinden risico’s te nemen. Maar dat hoor ik dan wel. Ik blijf om die reden ook nog wel eens buiten. Maar opnieuw: als u niet op mij wilt wachten, bel, mail of app me even.
Iets heel anders: ik heb een busje met punten van Douwe Egberts. Daarmee schijn je van alles te kunnen sparen. Als iemand van u ze wil hebben, laat ik ze graag in de kerk achter of gooi ze even bij u in de bus.
Hartelijks, Piet van Midden

Laat je verrassen

Vandaag, zondag 28 maart, mogen we weer een gastpredikant begroeten. Deze keer is ds. E. Gruteke-Vissia onze voorganger. Regelmatig gaat zij ook voor bij zustergemeenten in onze regio. Sinds mei 2018 is zij predikant van de Protestantse Gemeente Zeewolde. “God zelf zorgt voor zijn kerk, ook in Zeewolde, om daarin als predikant mee te mogen werken is een groot voorrecht”.
Van 2015 tot januari 2018 was zij predikant van de Jeruzalemkerk in Amsterdam. Voordat zij in 2015 tot predikant werd bevestigd, werkzaam als journalist bij de NOS en de Evangelische Omroep. Na haar studie geschiedenis werkte zij ruim 20 jaar in de journalistiek. Nog altijd werkt ze 1 dag in de week voor de omroep als presentator.
We heten haar van harte welkom en zien uit naar een inspirerende dienst.

Witte Donderdag Heilig Avondmaal

In de dienst van Witte Donderdag mogen we in onze gemeente weer het H.A. met elkaar vieren.
In deze tijd met nog zulke serieuze coronabeperkingen is dat niet mogelijk op de gebruikelijke wijze. Deze dienst wordt zoals gebruikelijk geheel door de liturgiecommissie samen met de dominee vormgeven. Net als voor de viering op 14 maart geldt dat we dit belangrijk sacrament toch heel graag als gemeente met elkaar willen vieren.
We bieden met plezier dezelfde oplossing voor gemeenteleden die zelf niet in de gelegenheid zijn brood en wijn te verzorgen. U geeft uiterlijk woensdag 31 maart bij de diakenen aan dat u graag mee wilt vieren en met hoeveel personen. U geeft daarbij meteen aan of u wijn of druivensap wenst te gebruiken.
De diakenen zullen dan op donderdag een kleine verpakking bij u bezorgen met de gewenste hoeveelheid brood en wijn of druivensap.
Als u deze avond tijdens de viering een kaarsje aansteekt en brood en wijn heeft klaargezet, dan kunnen we ook op afstand in verbondenheid met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Laten we op deze manier proberen ons gevoel van gemeentezijn te versterken.
De diaconie

Collecte Water for Life

De dorstigen te drinken geven
Omdat iedereen wereldwijd drinkwater en een toilet verdient. Voor ons is het heel normaal dat er onbeperkt water uit de kraan komt en dat we naar een toilet kunnen, maar in veel landen is dit er niet. Met de kennis van Nederlandse waterbedrijven zet ‘Water for Life’ zich in om wereldwijd toegang tot drinkwater, sanitair en hygiëne te verzorgen.
In wijken worden water tappunten aangesloten, zodat de gemeenschap daar schoon drinkwater kan halen, op scholen worden sanitaire voorzieningen geplaatst en wordt er aandacht besteed aan hygiëne. Deze middelen zijn van levensbelang en ondertussen heeft Water for life al meer dan 1.5 miljoen mensen voorzien van schoon drinkwater en toiletten. Steun hen, want iedereen verdient het om drinkwater en een toilet te hebben.
Van harte bij u aanbevolen, Diaconie en KIAW

Collecte Witte Donderdag voor het Leger des Heils

Voeden van hongerigen, zieken verzorgen, onderdak bieden aan hen die daar om vragen,
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin van de betekenis. Hulp door vanuit soepbussen eten te verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de vorm van dag- en nachtopvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen, maar ook hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben.
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg biedt verschillende vormen gezondheidszorg aan. Voor ernstig zieke kinderen, voor mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben (ook als zij kampen met multi-problematiek), voor mensen die thuis persoonlijke verzorging of wijkverpleging nodig hebben en voor mensen die de laatste dagen van hun leven niet thuis verzorgd kunnen worden. Van harte bij u aanbevolen
Diaconie en KIAW

Paaschallenge

Beste allemaal,
Zoals u op de vorige gemeentebrief al heeft kunnen lezen, kunt u/jij aankomend weekend en het Paasweekend de Paaswandeling lopen. In die wandeling kun je de weg naar Pasen ontdekken. De wandeling gaat door het dorp, via QR codes die je met je mobiele telefoon moet scannen.
Tijdens deze tocht door “Jeruzalem” los je puzzels op om te raden op welke locatie je bent. De wandeling duurt ongeveer 1 a 1,5 uur en is coronaproof! Je loopt de wandeling met mensen uit je eigen huishouden of met een tweetal uit verschillende huishoudens. Om te voorkomen dat iedereen tegelijk op pad gaat, is aanmelden wel vereist. Aanmelden kan bij Bep van Zanten.
Bij de aanmelding krijg je te horen waar de startlocatie is en krijg je de uitleg toegestuurd hoe de wandeling verloopt. Ook staat erbij wat jezelf mee moet nemen.
Zorg dat er een QR app op je mobiel staat en je internet hebt, dan wordt het een ware ontdekkingstocht samen met je gezin, je kleinkind (zijn handig met mobiele telefoons), buurmeisje, buurjongen, vriend of vriendin, noem maar op. Wij kijken ernaar naar uit, u/jij ook?
Bep van Zanten

Retourenveloppen VVB

We hebben al veel retourenveloppen voor de VVB (Vrijwillige Bijdrage) van u retour mogen ontvangen. Allereerst hartelijk dank voor uw toezegging! Als u wilt, dan kunt u nog tot maandag 29 maart uw antwoordenvelop met het toezeggingsformulier bij een van de volgende leden van het College van Kerkrentmeesters in de brievenbus te doen:
Freek de Jong en Gerrit Middelkoop.
Het ingevulde antwoordformulier inscannen en mailen naar onze boekhouder, Gerieke Middelkoop-Brouwer kan ook, e-mailadres: fin-administrateur@gkschoonrewoerd.nl
Na 29 maart zullen de kerkrentmeesters de resterende adressen bezoeken om uw antwoordenvelop bij de deur in ontvangst te nemen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en voor uw bijdrage!
Namens het college van Kerkrentmeesters, Bé de Jong

Alle nieuwsberichten