Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-12

Voor de kinderen

Hallo allemaal,
De afgelopen weken was het druk in Jeruzalem, tijdens de intocht en op het tempelplein. Iedereen was naar de stad gekomen om Jezus te zien en om het met hun familie het Joods paasfeest te vieren. Deze week horen we van de laatste keer dat Jezus en de discipelen het avondmaal delen en vieren. Julian leest ook het verhaal over het verraad van Judas en de gevangenneming van Jezus in Getsemane. Vanaf nu wordt het verhaal stil en verdrietig, gelukkig weten wij al wat er komt….
In het Paastuintje heb ik alle palmbladeren en kleding weggehaald, ook de mensen zijn er niet meer. Je ziet nu wijn, brood en matzes (die kan je zelf bakken volgens het recept in het 40-dagentijdboekje) en ook het buideltje met geld is weer terug als teken van het verraad van Judas. Op de berg in het tuintje is het dor en droog als voorbode van wat komen gaat.
Hartelijke groet, Liesbeth (namens het jeugdteam).
De foto’s van het tuintje van afgelopen weken en deze week zijn te zien op de website.

Bij de kerkdienst van 21 maart

Vandaag wordt de kerkdienst gevierd vanuit Johannes 11: de opwekking van Lazarus. Het is een paasverhaal, ter voorbereiding van Pasen dat we op zondag 4 april vieren. Het verhaal stelt indringende vragen: ‘Lazarus wacht op de Jezus, maar die komt niet, en als Hij komt is Hij te laat.’
Lazarus zegt in het evangelie geen woord. Hij stelt geen vragen en geeft geen antwoorden. Hij moet ‘losgemaakt’ worden en daarin zit een sleutel die past op de slot van dit verhaal. We zingen Ps. 43, in allerlei tekstgetuigen een psalm die samen met 42 en eenheid vormt. Het wordt een sobere, rustige dienst, zoals dat hoort in de Passietijd. Christel zingt een bijzonder Kyrië. We lopen een stukje op met de kinderen en luisteren naar Bach, ten gehore gebracht door Johan en Daniela. Echt zondags dus.
Hartelijks, ds Piet van Midden

Bij de 40-dagencollecte

Duurzame landbouw bevorderen.
Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-win-situatie. Helpt u mee?
Van harte bij u aanbevolen, de diakenen

Paaschallenge

Beste allemaal,
Naast het boekje ‘Op weg naar Pasen’, gaan we een Paaschallenge of te wel een paaswandeling in het dorp uitzetten rond de Stille Week en Pasen.
De wandeling is beschikbaar van 27 t/m 29 maart en van 3 t/m 5 april en is geschikt voor jong en oud. De wandeling is coronaproof, er is daarom geen vaste starttijd.
Aanmelden is wel vereist. Dit om te voorkomen dat iedereen tegelijk op pad gaat. Je loopt de wandeling via QR-codes. Bij deze codes horen ook vragen en opdrachten. Download dus nu alvast een QR-app op je mobiele telefoon, dan kunt u/jij volgende week gelijk aan de wandel. Op de gemeentebrief van volgende week, kunt u alle nodige informatie lezen. Maar dat het een mooie en leuke activiteit voor Pasen in coronatijd wordt, dat is zeker!!!!
Namens de voorbereidingscommissie Bep van Zanten

Retourenvelop VVB

In de afgelopen week is op alle adressen een brief bezorgd met het verzoek om uw Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) voor 2021 te willen toezeggen. Vanwege corona willen we de persoonlijke contacten nog steeds beperkt houden. Om deze reden verzoeken wij u, indien mogelijk, dit jaar om zelf de retourenvelop met daarin uw toezeggingsformulier bij een van de volgende leden van het College van Kerkrentmeesters in de brievenbus te doen: Freek de Jong of Gerrit Middelkoop.
Het ingevulde antwoordformulier inscannen en mailen naar onze boekhouder, Gerieke Middelkoop-Brouwer kan ook, e-mailadres: fin-administrateur@gkschoonrewoerd.nl
N.B. In de envelop met de brief over de VVB zat ook een brief voor het indienen van namen voor nieuwe ambtsdragers. Het opgaveformulier voor nieuw ambtsdragers moet apart worden ingediend, zie het e-mailadres op dat opgaveformulier.
Namens het college van Kerkrentmeesters, bij voorbaat dank!
Bé de jong

Alle nieuwsberichten