Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-11

Voor de kinderen

Hallo allemaal,
Vorige week hebben we gehoord over de drukte op het tempelplein en dat Jezus daarom boos werd. Deze week is het ook druk in Jeruzalem, maar om een hele andere reden. De mensen hebben van Jezus’ wonderen gehoord en hopen allemaal om hem te kunnen zien.
In ons Paastuintje zien jullie hoe Hij Jeruzalem binnenkomt en hoe druk het is langs de kant van de weg. Iedereen is blij en uitgelaten. Hebben de mensen wel door wie Hij is en wat Hij komt doen?
Groetjes, Liesbeth (namens het jeugdteam)

Van de dominee

Zondag 14 maart wordt Laetáre genoemd. Dat betekent ‘verheug u!’. Dus geen sombere sfeer die met de passie meekomt, maar zoiets als ‘Klein Pasen’. We lezen dan ook over een man, die opstaat. Hij is 38 jaar lang ziek en vindt bij Jezus genezing (Joh. 5), maar daar komt een heel gedoe van, want hij draagt een last op shabbat: zijn matras. De traditie is er met deze bijbeltekst nogal aan de haal gegaan. Als u de vorige vertaling pakt en de NBV die we nu gebruiken, ziet u dat er in de NBV een heel stuk ontbreekt. In het ‘paarse boekje’ leg ik uit hoe dat komt.
Om bij de lijn uit dat boekje te blijven: 21 maart lezen we een tweede verhaal over een opstanding: Lazarus. Daarmee zitten we diep in de passie. Lazarus is een soort ‘voorloper’ van Jezus. Twee vrouwen en een man die uit de dood opstaat: hoe bekend wil je het hebben!
De Stille Week is inmiddels in principe helemaal voorbereid. Dat wil zeggen dat we een overzicht hebben hoe we dat gaan vieren en wie daarin praktisch meedoen. Ik ben onder de indruk van de manier waarop e.a.a. tot stand komt, inhoudelijk, muzikaal, organisatorisch. Wat me hier opvalt is dat veel mensen ownership feeling hebben, dus het terechte idee dat de kerk van jou is en dat je je daarvoor verantwoordelijk voelt.
Na de Stille Week moeten we wat tijd inruimen om eens rustig terug te kijken, hoe alles is verlopen en wat we eraan hebben beleefd. En waar we het een volgende keer anders moeten doen. Maar zover is het nog niet. En ook: voorlopig zijn we nog in de ban van corona.
Hartelijks, Piet van Midden

Heilig Avondmaal

Zondag 14 maart mogen we in onze gemeente weer het H.A. met elkaar vieren. In deze tijd met nog zulke serieuze coronabeperkingen is dat niet mogelijk op de gebruikelijke wijze. Ook onze viering met ongeveer 30 gemeenteleden in de kerk is nu niet verantwoord te realiseren. We willen toch heel graag als gemeente dit belangrijk sacrament met elkaar vieren en hebben een mogelijke oplossing bedacht, voor gemeenteleden die zelf niet in de gelegenheid zijn brood en wijn te verzorgen.
U geeft uiterlijk vrijdag 12 maart bij de diakenen aan dat u graag mee wilt vieren en met hoeveel personen. U geeft daarbij meteen aan of u wijn of druivensap wenst te gebruiken. De diakenen zullen dan zaterdag een kleine verpakking bij u bezorgen met de gewenste hoeveelheid brood en wijn of druivensap. Als u zondag tijdens de viering een kaarsje aansteekt en brood en wijn heeft klaargezet, dan kunnen we ook op afstand in verbondenheid met elkaar het Heilig Avondmaal vieren
Laten we op deze manier proberen ons gevoel van gemeentezijn te versterken.

Samen kerk zijn op afstand

Beste allemaal,
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om met elkaar in de kerk de diensten te vieren. De kerkenraad houdt de mogelijkheden uiteraard nauwlettend in de gaten maar vindt het nog niet verantwoord, gezien de cijfers, om nu al met meer mensen in de kerk bij elkaar te komen, laat staan te zingen. Besloten is dat we tot Pasen in ieder geval nog door gaan met de online diensten en dan wordt de situatie weer opnieuw bekeken en beoordeeld. Toch proberen we er met elkaar het beste van te maken door u/jullie bij de diensten te betrekken d.m.v. een lied, een lezing, een vraag.
Inmiddels is de liturgie-commissie druk bezig om de Stille week en Paasmorgen in te vullen. Ook dan zijn er weer een paar liederen die we graag willen ‘inblikken’. Eén van die liederen is het ‘U ZIJ DE GLORIE’. Het zou zo mooi zijn als we dat met veel gemeenteleden kunnen laten klinken. Net als het ‘Ere zij God’ dat we met kerst met zovelen hebben gezongen. Want ondanks deze bizarre tijd mogen wij God blijven eren en willen we onze lofzang hoog houden.
De gemeenteleden die al eerder hebben meegezongen krijgen van mij automatisch een uitnodiging maar…..heeft u/jij nog nooit mee gedaan en u/je wilt (dit lied) graag meezingen, laat het ons weten!! Als u het niet zelf aandurft om het op te nemen of u weet niet hoe het moet, dan komen we graag bij u langs om u te helpen bij de opname.
Bep van Zanten en Christel Lodder

Heel Schoonrewoerd Helpt

Uit handen van burgemeester Fröhlich heeft de groep jongeren van ‘Heel Schoonrewoerd Helpt’ de Vijfheerenlanden Jeugdpenning ontvangen. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis in Meerkerk. Eén van de jongeren was door burgemeester Fröhlich uitgenodigd en de rest van de jongeren volgden de uitreiking digitaal.
De jongeren van ‘Heel Schoonrewoerd Helpt’ verdienden de jeugdpenning omdat ze aan het begin van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 vanuit verschillende kerken het initiatief ‘Heel Schoonrewoerd Helpt’ hebben opgestart. Het is geweldig dat tijdens deze crisis mensen zelf het initiatief nemen en zich belangeloos inzetten voor anderen die hulp nodig hebben. Daarnaast is het mooi dat de jeugd vanuit de drie verschillende kerken verbinding zoekt en samenwerkt in tijden van nood.
Het initiatief is nog steeds actief. Wilt u hier gebruik van maken, kunt u mailen naar heelschoonrewoerdhelpt@gmail.com

Wijziging Sing-in Leerdam op D.V. zondag 28 maart 2021

Houdt u van een uurtje zingen? Spreken Opwekkingsliederen en Sela nummers u aan?
U kunt vanuit huis meekijken via de livestream op het YouTube kanaal: Sing-in Leerdam. Het thema is: Pasen. Onder begeleiding van de Sing-in Band worden
aan het thema gerelateerde nummers gezongen. In verband met de avondklok zal de aanvang 16:00 uur zijn.
Comité Sing-in Leerdam

Archiefbeheerders gezocht

Onze archiefbeheerders, Arend Niebeek en Arie Brouwer, hebben beiden aangegeven vanwege gezondheidsredenen hiermee te willen stoppen. Om deze reden zoeken we twee nieuwe mensen die de taak van archiefbeheerder willen overnemen. Heb je belangstelling voor kerkelijke dingen van nu en uit het verleden en houd jij er van om zaken correct te bewaren, dan is deze taak wellicht iets voor jou. Laat het ons weten als u of jij hier iets voor voelt, of nadere informatie wilt. Bij voorbaat dank!
Namens het college van Kerkrentmeesters, Freek de Jong en Bé de Jong

Jaarcijfers Kerk beschikbaar

Het financiële jaarverslag van onze kerk over 2020 is klaar. Dit met dank aan onze boekhouder Gerieke Middelkoop-Brouwer. Wilt u het financiële verslag inzien, dan kunt u dit opvragen bij ondergetekende.
Namens het college van Kerkrentmeesters, Bé de Jong

Alle nieuwsberichten