Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-10

Voor de kinderen

Vorige week had Jezus een ontmoeting met Mozes, Elia en God op een berg. De discipelen waren daar erg van onder de indruk en begrepen niet helemaal wat er gebeurd was en waarom. Lastig als je niet helemaal weet wat de bedoeling is en welke kant je Leider of Koning opgaat. Ook vandaag doet Jezus in het verhaal over de markt op het tempelplein iets wat zijn volgers en aanhangers niet helemaal begrijpen, al waren ze wel blij met het ingrijpen van Jezus. In de kerk of tempel ben je immers stil om je te richten op God en zijn woord? Judas begrijpt nu wél dat Jezus niet de Koning gaat worden zoals hij, Judas, bedacht had en ziet dat ook de Farizeeërs erg boos op Jezus zijn. Judas bedenkt daarop een plan.
Deze week zien jullie in onze Paastuintje het tempelplein uitgebeeld met Playmobil en kraampjes, alles is omver gegooid en chaotisch door een boze Jezus. Ook zie je een buideltje met geld dat te maken heeft met het verhaal over Judas. Ik vind het erg leuk om elke keer weer te bedenken hoe ik het verhaal kan laten zien.
Zijn jullie zelf ook thuis aan de slag met een tuintje? Of heb je daarvoor ideeën nodig? Dan kun je ook op de website van de kerk kijken. Daar staat elke week een nieuwe foto op van het Paastuintje uit de kerk. Als jullie willen kun je mij een foto sturen van jullie tuintje, dan kunnen we die ook aan de mensen laten zien. Groetjes, Liesbeth (namens het jeugdteam)

Bij de Veertig Dagen

Het is al voorjaar en we zitten nog volop in de coronarisico’s. Alle reden om voorzichtig te blijven. Ook eredienstelijk. We vieren de diensten met als het kan zoveel mogelijk stemmen uit de Lichtkring-gemeenschap. Gewoon om elkaar te zien en te horen. U begrijpt: het zijn allemaal pogingen. Het kan altijd beter, zeker als u ideeën hebt over een bijdrage in de kerkdienst van uw kant. Ik ben zo trots op zoveel mensen die iets aandragen en bijdragen. Met de manier van vieren van het H. Avondmaal heeft onze diaconie zelfs de PKN-pers gehaald, zo van: ‘Kijk, zo kan het ook!’
We zitten volop in de Veertig Dagen. De liturgie-Cie is druk bezig met de voorbereidingen van de Stille Week (zo stil is die trouwens niet) en de Paasmorgen. Op deze dagen wordt echt een creatieve en soepele geest gevraagd. Mooi om het met elkaar voor te bereiden en straks ook mee te maken.
Op 10 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Nogal actueel in deze tijd. We vieren de dienst digitaal en wachten op en bidden voor betere tijden.
14 maart hoop ik er weer voor te gaan en lezen we het eerste gedeelte van Johannes 5: de zieke van in Betesda, die opstaat op Jezus bevel. Op de sabbat draagt hij zijn matras. Daar zit een verhaal achter.
Iets anders: ik heb voor de deelnemers aan een gesprekskring via Zoom een paper gemaakt met wat uitleg over de manier waarop Matteüs de passie vertelt: aan de hand van rollen van mannen en vrouwen. Als u dat paper wilt hebben, stuur ik het u met plezier toe. Dan wordt ook wat duidelijker wat achter de dagteksten en de teksten in de Stille Week schuilt.

Afscheid ds. van Binsbergen en ds. van der Poel

Ik heb de kerk vertegenwoordigd bij het afscheid van ds. van Binsbergen. Hij heeft werkelijk heel vriendelijke woorden over onze kerk gezegd en die breng ik hiermee graag over. Inmiddels is er al in de HHG een beroep uitgebracht en wel op kandidaat van der Meer uit Oud Alblas.
Het zal u niet ontgaan zijn dat ook ds. van der Poel vertrekt. Hij blijft in de buurt, in Meerkerk. De meesten zeggen ‘gefeliciteerd’, ik ook, want je kunt ook bedanken. Maar afscheid nemen van mensen met wie je soms heel intensief hebt opgetrokken, is loodzwaar. Ik wens Van der Poel dan óók sterkte. En de Hervormde Gemeente net zo.

Ten slotte

Verreweg de meeste contacten lopen via Zoom. Heel relaxed, maar natuurlijk ook afstandelijk. Het is niet anders: er lopen heel wat mensen in Schoonrewoerd rond die positief zijn getest. Voorzichtigheid is dus het adagium. Maar dat wil niet zeggen dat we niet nader kunnen kennismaken. Ik heb een ontheffing voor de avondklok en ben ook een aantal avonden beschikbaar. Dus schiet het u niet genoeg op, app of mail me dan even. Ik kom graag op bezoek.
Hartelijks, Piet van Midden

Laat je verrassen

Wegens herindeling van werkzaamheden in haar gemeente Breda kan ds. S. van Meggelen niet voorgaan. In plaats daarvan is mevr. A. Oudwater-Vis onze voorganger. Fijn dat zij bereid is om op korte termijn de dienst te leiden. In januari zou zij ook bij ons voorgaan, maar was toen geveld door het Coronavirus.
Mevr. Oudwater woont nog niet zo lang in Ameide. Eerder werkte zij als ouderen-pastor in de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg en vanaf de fusie van de kerken aan de Protestantse Gemeente aldaar. In 2004 kreeg ze het verlangen om mensen te bemoedigen vanuit het geloof. Daarom is ze omgeschoold van pedagoog naar theoloog. In Ameide heeft zij de ‘School van Gods liefde’ opgezet. Een plek voor wandelaars en fietsers én voor spirituele zoekers. ‘Ik heb een passie voor mensen die afhaakten in de kerk maar nog wel zoekend zijn. Mensen zullen altijd blijven zoeken naar liefde, van God en van naasten’.
We heten haar van harte welkom en zien uit naar een inspirerende dienst.

Wat betekent Pasen voor jou?

Zoals u al gezien hebt starten we de zondagen van de veertig dagen tijd steeds met stilstaan bij de vraag: “Wat betekent Pasen voor jou?” Als u daarover wilt vertellen, meld u dan even bij Jacoba van Helten of bel naar iemand van de liturgiecommissie. Ook dit is een manier om meer mensen in beeld te brengen en met elkaar in gesprek te blijven over ons wat ons beweegt en over ons geloof.
De liturgiecommissie

Alle nieuwsberichten