Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-09

Voor de kinderen

Hallo allemaal,
Vorige week hoorden jullie het verhaal over Jezus en de duivel in de woestijn en hoe Jezus niet toegaf aan de verleidingen. Toen maakten we een woestijntuintje met rotsten, zand en een cactus. Deze week gaat het verhaal over Jezus die een ontmoeting heeft met Mozes en Elia boven op een berg. God zelf laat ook van zich horen.
Deze week komt er in het tuintje dus een berg bij. In de dienst laat de dominee weer zien hoe dat eruit zou kunnen zien. Heel veel plezier met het verzinnen en maken van jullie eigen Paas-tuintje.
Hartelijke groeten van Liesbeth, namens het jeugdteam.

Preekbespreking

Woensdag 3 maart is er weer een preekbespreking. De eerste twee diensten uit de 40 dagen horen bij elkaar. Ze vormen een contrast: Jezus in de woestijn, als de aangevochten geliefde en Jezus boven op een berg, aangesproken als de geliefde. Degenen die eerder meededen stuur ik een zoomuitnodiging. Als je verhinderd bent, zien we dat vanzelf. Als je voor het eerst wilt meedoen, lees ik dat graag even (je kunt je naam ook laten schrappen).

En verder

  1. Ik heb van verschillende kanten de vraag gekregen om wat langer te preken. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ik preek niet kort omdat ik geen stof zou hebben. Integendeel. Het is bovendien makkelijker om lang te preken dan kort. ‘Ik heb weinig tijd, dus ik schrijf je een lange brief’ zei Blaise Pascal ooit. U begrijpt: ik vind het een eer wat langer te preken.
  2. Ik heb een ontheffing voor de avondklok. Als u nader wilt kennismaken, kan dat ook vaak ’s avonds. Ik lees / hoor wel van u.
  3. Vanmiddag neemt ds Binsbergen afscheid van de Herstelde Hervormde Gemeente i.v.m. zijn vertrek naar Rotterdam-Kralingen. Ik zal bij het afscheid ‘De Lichtkring’ vertegenwoordigen.

Hartelijks, ds Piet van Midden

Herinnering Paasgroetenactie 2021

Dit is de laatste week dat u nog kunt meedoen. Er zijn nog een kleine 70 kaarten te koop.
Hoe krijgt u de kaarten in huis?
• Bent u in de kerk dan kunt u de kaarten nog op zondag 28 februari na afloop van de dienst bij de diakenen kopen.
• U kunt naar uw diakenen bellen om het aantal kaarten te bestellen en het gepaste geld klaarleggen. Wij bezorgen bij u thuis.
• U kunt de kaarten bij Floris en Janet met gepast geld kopen.
• U bestelt uw gewenste aantal kaarten bij Floor van Helten en maakt €1.- per kaart over naar de diaconie NL61 RABO 0358 4022 20 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk, Schoonrewoerd onder vermelding Paasgroetenkaarten. Wij bezorgen deze bij u.

Het versturen van de kaarten gaat net als vorig jaar centraal. U plakt een postzegel op de kaart, die de gedetineerde kan versturen. Zorgt u ervoor dat uw kaarten uiterlijk woensdag 3 maart bij Floris of Janet zijn ingeleverd. Wij versturen dan de verzamelenvelop.
Van harte bij u aanbevolen, de diakenen.

Samen kerk zijn op afstand

Beste allemaal,
Nu we nog steeds niet met meer mensen in de kerk mogen komen dan noodzakelijk, zoeken we naar allerlei mogelijkheden om toch met elkaar de kerkdiensten in te vullen. U heeft de afgelopen weken kunnen beleven dat er veel gemeenteleden zijn betrokken d.m.v. filmpjes voor de lezingen, het zingen van een lied, een kinderverhaal, een muzikaal intermezzo. Wilt u of jij ook een keer meewerken aan bijvoorbeeld een lied of een lezing, stuur dan even een mail of app naar Bep of Christel. Wij leggen graag uit hoe het werkt.
Het is leuk om steeds andere gemeenteleden te kunnen zien in de diensten. Zo blijven we toch enigszins als gemeente met elkaar verbonden en voorkomen we dat de diensten eentonig en saai worden.
Bep van Zanten en Christel Lodder

Vacatures

We zijn heel blij dat we afgelopen jaar hebben kunnen werken met een vrijwel voltallige groep voor het kerkelijk werk. Het was een bijzonder jaar, vanwege corona, daardoor was o.a. het pastoraal werk niet eenvoudig. Gelukkig hebben we veel steun aan elkaar en kwam dominee Piet van Midden ons versterken.
Een aantal ambtsdragers hebben aangegeven hun ambtsperiode iets te willen verlengen i.v.m. de bijzondere omstandigheden nu met corona. Dat is fijn, daar zijn we dankbaar voor.
Op dit moment zoeken we daarom slechts drie nieuwe mensen: een diaken en twee pastoraal medewerkers. Het formulier om namen op te geven van mensen die u geschikt acht, treft u aan als bijlage bij deze gemeentebrief. Graag insturen VOOR 16 maart aan: scriba@gkschoonrewoerd.nl of uitprinten en in de brievenbus van de kerk doen.
Scriba, Jolanda Lemcke-Valk

Sing-in Leerdam op D.V. zondag 28 maart 2021

Houdt u van een uurtje zingen?
Spreken Opwekkingsliederen en Sela nummers u aan?
U kunt vanuit huis meekijken via de livestream op het YouTube kanaal: Sing-in Leerdam.
Het thema is: Pasen
Onder begeleiding van de Sing-in Band worden aan het thema gerelateerde nummers gezongen.
Aanvang: 19.30 – 20.30 uur.
Comité Sing-in Leerdam

Alle nieuwsberichten