Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-03

Afschalen kerkdiensten

Helaas moeten we de kerkdiensten weer terugschalen. De persconferentie van afgelopen dinsdag en ook de dringende oproep van de PKN spreken duidelijke taal. De zorgen zijn groot. En alhoewel wij het tot nu toe zeer zorgvuldig hebben gedaan, is het niet verstandig om de wijze raad niet te volgen. Dat betekent dat we u allen vragen de kerkdienst voorlopig alleen digitaal te volgen. In de kerk zullen voorlopig slechts aanwezig zijn: de predikant, de koster, één diaken, één ouderling, iemand om de opnameapparatuur te bedienen, één zanger en de organist. Het zingen beperken we dus tot 1 zanger.
Uiteraard blijven we ons uiterste best doen om de kerkdiensten inhoudelijk en wat betreft de vorm aantrekkelijk te laten zijn. Blijf ons ideeën aanleveren om u/om jou bij de kerk te betrekken. Voorzichtig zijn betekent immers niet: elkaar uit het oog verliezen. Voorzichtigheid doen we juist met het oog op u/op jou.
De kerkenraad

De zondagen

Komende zondag is (een zeer bekende) Ciska Stark te gast als voorganger. Hartelijk welkom! Goede viering gewenst. Ik ben zelf elders, maar kan ik gelukkig de dienst nog in tweede instantie meemaken. Zondag 24 januari hoop ik weer voor te gaan. We lezen dan het verhaal over Jaïrus en zijn dochter, uit Lucas (9:40 ev.).
Ds. Piet van Midden

Plannen via zoom

De coronacrisis betekent dat je ’s morgens niet weet waar je ’s avonds eindigt. Dus alles wat ik hier schijf is voorlopig. We zijn er nog wel een paar maanden mee zoet. Daarom stelde ik voor om Zoom-groepjes te vormen: tijdelijke kringen, net over wat je belangrijk vindt. Kan ook over de grens van de kerk heen. Als u ideeën hebt: deel die dan a.u.b. Voorlopig ligt elk fysiek gebeuren stil. Maar daarbuiten is er van alles mogelijk. En er staat ook van alles op de rol. We zullen dat wel een keer presenteren, maar we vinden het ook belangrijk dat iedereen die eraan meewerkt, niet in de weekbrief hoeft te lezen wat er allemaal aanstaande is.
Ten slotte: soms is de eenzaamheid groot in deze tijd. Voor mij is een ritje naar de winkel al een uitstapje, al ren ik er doorgaans snel doorheen. Moet je nagaan als je uren-, dagenlang niemand ziet. Mij is sterk ontraden huisbezoek te doen. Het is vragen om problemen maar soms legt de wet het af tegen de praktijk en is een fysiek gesprek belangrijker dan opgelegd isolement. Als ik wat kan doen voor u, belt u me dan.
Ds. Piet van Midden

Senioren

Meestal maak je voor het nieuwe jaar nieuwe plannen en hoop je dat er ook de mogelijkheden voor zijn. Helaas moeten we constateren dat de vooruitzichten omtrent de coronacrisis er niet goed uitzien. De genomen maatregelen worden in tijd verlengd en het is niet uitgesloten dat de overheid er nog een schepje bovenop gaat doen.
Voor ons, als seniorencommissie, betekent dat dat wij nog geen nieuwe seniorenmiddagen kunnen organiseren en we kunnen ook niet zeggen wanneer dat wel mogelijk zal zijn. Zodra het verantwoord is komen we als commissie weer bij elkaar. Nu zijn we er nog terughoudend in.
Intussen hopen we voor ons allen op betere tijden en proberen we er het beste van te maken. Voor het contact met anderen is er gelukkig de telefoon, zodat we elkaar af en toe eens kunnen bellen. Hopelijk kunt u daar ook gebruik van maken. Ondanks de minder goede vooruitzichten wensen we u in dit nieuwe jaar alle goeds en vooral gezondheid en hopen we u ook weer eens te ontmoeten op een seniorenmiddag.
Met een hartelijke groet, Ad Verhoeff

Voedselbank Leerdam

Zoals we allemaal deze week hebben vernomen zijn de maatregelen i.v.m. corona noodzakelijkerwijs aangescherpt. In de komende weken zal het kerkbezoek niet of nauwelijks mogelijk zijn dus kunt u ook niet uw goederen voor de voedselbank meebrengen. Als diaconie vragen we u om in plaats van uw goederen toch echt een extra donatie te doen op bankrek.nr. NL61 RABO 0358 4022 20 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd.
Wij kunnen dan aan het eind van de maand met de voedselbank deze goederen inkopen. Als u al spullen thuis heeft staan voor de voedselbank en deze heel graag kwijt wilt neemt u dan contact op met de diakenen. We kunnen dan de spullen even bij u ophalen. U kunt uw goederen en lege flessen eventueel ook bij Floris de Zeeuw inleveren.
Van harte bij u aanbevolen, de Diaconie

Alle nieuwsberichten