Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-04

De liturgie is van ons allemaal

‘Heb je de kerkdienst van vorige week nog gezien?’ Zomaar een vraagje, opgepikt onderweg. Dat ‘gezien’ is zo treffend. Het suggereert dat je zit te kijken naar iets dat op afstand staat. Je bent toeschouwer, ergens aan de rand. En zo werkt het ook vaak. Je kunt de kerkdienst gewoon wegzappen en jezelf erbij. Je gaat over tot de orde van de dag.
Wat we momenteel juist proberen is de kerkdienst meer ownership feeling mee te geven. Dat bereik je niet met een one man show van een dominee, maar met iets gezamenlijks. Dat zagen we ook bij de adventsvieringen op woensdagavond. Dat was iets van de gemeente. Zondag 24 januari brengen we dat element er meer in. Allereerst hebben wij één zanger, Christel. Die zingt in een microfoon, midden uit de kerk. Niemand in de verre omtrek om te besmetten of om door hem/haar besmet te worden. Als we een YouTube-melodie laten horen, staat dat zomaar ver bij je vandaan. Jolanda Lemcke is ouderling van dienst en doet ook de gebeden. En de lezingen worden vanuit huis gedaan. Degene die de spits afbijt is Marjolijn Laurman. Zij leest over Jaïr uit het Oude Testament, een man met liefst 30 zonen, en over zijn naamgenoot Jaïrus uit het Nieuwe Testament. Zijn twaalfjarige enig kind, een meisje, sterft. ‘Nee, ze slaapt’ zegt Jezus. Dood zijn is slapen totdat God je wekt.

Bespreking

Een aantal mensen heeft het plan opgevat om de kerkdienst en de overdenking te bespreken. Dat gaat via ZOOM. Als u wilt meedoen: u hebt uiteraard een internetverbinding nodig en een PC/laptop. Het werkt echt bijzonder goed. De kerkenraad vergadert met 16 personen ook via ZOOM. Het is handig even te testen als u nog niet eerder meedeed. Voorstel voor een datum: dinsdag 26 januari, van 19.30-20.30 (schat ik).
Ik heb eerder in de gemeentebrief geschreven dat het eenvoudig is kringen te vormen via ZOOM. Jan en Adri van Beuzekom reageerden daarop. Ze hebben wel ideeën. Ik geef dat graag door omdat ik allerlei mogelijkheden zie. Neem contact op met Jan en Adri en voeg de ideeën bij elkaar!

Een bijzonder boekje

Mij wordt zeer ontraden op huisbezoek te gaan. Ik vind dat heel vervelend, maar het is niet anders. Als u graag wilt, dat ik kom, doe ik dat overigens binnen de grenzen van het mogelijke. Intussen zijn we wel bezig met een ander project om contact met elkaar te houden. We maken een 40-dagen boekje, toegespitst op De Lichtkring, zodat we elke dag eenzelfde tekst of bijdrage hebben voor iedereen. Veel werk, maar als je toch niet je wijk in mag, is het een zinnige tijdsbesteding. Een van de dingen die gevraagd zal worden is het volgende: op elke zondag in dat boekje ’40 dagen’ geeft een gemeentelid de aftrap voor de nieuwe week met een antwoord op een vraag over het lijden van Christus of het lijden in de wereld. Daar maken we ook een presentatie van op de website. We willen graag van jong tot oud in beeld brengen. Hartelijks, en altijd ‘in voor ideeën’,
Ds Piet van Midden

30-Plus

Maandagavond is er een 30+ kring o.l.v. Sebastiaan Ippel. Ik ben uitgenodigd om uit te leggen hoe Matteüs vertelt over de lijdensweg van Jezus, en vooral over de rol van vrouwen en van Petrus en Judas. Ik heb een gesprekspaper gemaakt. Als u dat wilt hebben, geef een seintje en u krijgt het in de mailbox. Als u geen internetverbinding hebt (en toch wilt weten wat er is besproken), zorg ik dat u een geprint exemplaar krijgt. Hartelijks,
Ds. Piet van Midden

Huispaaskaars

Zoals het er nu naar uit ziet, zullen velen van ons voorlopig thuis de kerkdienst volgen. Om nog meer verbondenheid te creëren wil ik u namens het bloemenfonds de gelegenheid geven een eigen huispaaskaars te bestellen met een identieke afbeelding als in de kerk (die met de Pasen komt.) Thema: Beschermde aarde/ De aarde in Gods handen. Uiterlijke besteldatum is 5 februari
De kosten hiervoor zijn wel voor u zelf. Er zijn 4 afmetingen en prijzen waaruit u kunt kiezen.
25 cm hoog: kosten € 21
30 cm hoog: Kosten € 27
40 cm hoog: kosten € 34
60 cm hoog: kosten € 60
Een bijpassende zwarte standaard kost € 6,50 ( hij kan ook op een vlakke ondergrond staan) Voor een bestelling kunt u contact opnemen met Janet de Zeeuw.
U kunt betalen via bankrekening NL 66 RABO 0335 3494 98 t.n.v. Ger.Kerk Schoonrewoerd onder vermelding BF 25

Alle nieuwsberichten