Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-01

Nieuwjaarsmorgen

‘Het kan nu niet
dat we elkaar ontmoeten
en het leven delen.
Maar als het wachten
als de nacht is
laat de sterren
je dan zeggen:
met mijn hart ben ik dichtbij.’
(Kris Gelaude)
In de dienst van nieuwjaarsmorgen sta ik stil bij het Licht in de nacht. Het Licht wat mensen (de wijzen uit het oosten) ooit in beweging heeft gebracht. Het Licht wat ook ons in beweging wil zetten. De beperkingen van de coronamaatregelen die we kunnen zien als nieuwe kansen en mogelijkheden voor ons zelf, maar ook voor ons als kerkelijke gemeente. God-met-ons wil zich laten vinden

Alle nieuwsberichten