Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-42

Bij de bijbellezing op 18 oktober

Op zondag 18 oktober wordt in de drie kerken hier Genesis 9:8-17 gelezen, in het kader van School en Kerk. Dat bijbelgedeelte gaat over het verbond dat God met de mensen sluit. Teken van dat verbond is de regenboog. De keuze voor deze lezing ligt voor de hand. In de scholen is het thema Kleuren aan de orde en dan begin je uiteraard bij de regenboog. Donderdag j.l. is dat uitvoerig aan de orde geweest. Zondag is een dienst met de kinderen, maar daarmee geen kinderlijke dienst. Waarom is die regenboog nu juist een teken van Gods afspraak met de mensen? Er staat in de grondtekst trouwens ‘boog’. Het woord ‘regen’ wordt hier niet gebruikt. Ook het kleurenspectrum is niet aan de orde. Maar het brengt ons nu wel bij deze tekst.
Waar de kleuren wel een belangrijke rol spelen, is in een kledingstuk dat de hogepriester draagt: een borstlap of borstschild. Twaalf verschillende edelstenen verbeelden daar de twaalf stammen van Israël. Christel Lodder heeft zo’n borstlap gemaakt. Het is werkelijk een kunstwerk! Elk vak op het borstschild vertegenwoordigt een stam. De priester draagt namens God Israël op zijn borst. In een volgende dienst met kinderen gebruiken we die borstlap weer. Weet je dat je een parel bent…

Kerk- en Schooldienst

Nu de maatregelen omtrent Corona weer zijn aangescherpt vonden wij het niet verstandig en verantwoord de wandeling tussen de kerken en de school door te laten gaan. Inmiddels hebben we met elkaar (3 kerken en school) wel een alternatief bedacht. Op donderdagavond om 18.00 uur werd er in alle de 3 kerken een filmpje van ongeveer 10 minuten opgenomen. Deze filmpjes worden via www.kerkdienst.gemist uitgezonden. De kinderen gaan de filmpjes vrijdag klassikaal bekijken maar het leuke is dat u/jij de filmpjes ook online kunt zien.
De kerk- en schooldienst op zondag gaat gewoon door met max. 30 personen. Het thema is KLEUREN (zie ook de bijlage). Omdat deze dienst speciaal voor de kinderen is hebben we hen en hun ouders hiervoor uitgenodigd. Uiteraard zijn andere gemeenteleden van harte uitgenodigd om deze dienst online mee te vieren.
Namens ds. Piet van Midden en Christel

Kringwerk, een idee

Als u dit leest, ben ik nog geen drie weken aan De Lichtkring verbonden, maar het voelt al als veel langer. Het is heel vervelend dat corona ons allen in de wielen rijdt, maar het is niet anders. Ook in de pastorale contacten is het allemaal lastig. Daarover moeten we als pastorale teams met elkaar in overleg. Maar zeuren over de problemen maakt de problemen niet kleiner. Laten we die als uitdagingen beschouwen. Het best gelezen boekje is voor mij het nieuwe jaarboekje. Daarin zie ik allerlei activiteiten staan waaraan ik misschien een bijdrage kan leveren. Ik ben de laatste om bestaand werk in de wielen te rijden. Bestaand werk moet vooral gestimuleerd worden. Dat is goud waard. Ondanks corona kunnen we in kringen elkaar natuurlijk prima digitaal ontmoeten met Zoom. Daarvoor hoeft u geen IT-er te zijn. Gewoon een linkje in een mailtje aanklikken is al heel wat. Dan kunnen we van 2 tot pakweg 100 mensen elkaar ontmoeten, gewoon thuis achter je bureau of op de bank. Ik noem maar wat: we zouden een Zoom-meeting kunnen houden over de simpele vraag hoe de Bijbel eigenlijk in elkaar steekt. Waarom staan deze 66 boeken erin en waarom in deze volgorde? Of een meeting over bijbelse feesten. Ik noem maar wat. En dat kan natuurlijk ook kerkgrensoverschrijdend. Als iemand van de andere kerken wil meedoen, is dat geen bezwaar. Je moet uiteraard internet hebben. Ik hoor of lees graag. Ideeën genoeg.
Ds. Piet van Midden

Bijbelgesprekskring

De Bijbel gesprekskring gaat weer van start. Dit seizoen gebruiken we het boekje “Geloven en doen” en het gaat over de brief van Jakobus. Hoofstuk twee is aan de beurt. Het heeft als titel “Wees alert” Hoe actueel in deze tijd. Nieuwe gezichten welkom. Woensdag 21 okt. 19.30 uur in De Lichtkring.
Dineke Brouwer.

Alle nieuwsberichten