Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-41

Kerkdienst in Coronatijd

In de maand oktober gaan we conform de richtlijnen van de overheid onze kerkdienst openstellen voor maximaal 30 gemeenteleden exclusief de vaste medewerkers. U moet zich blijven opgeven bij Bep van Zanten.

Kerk-en schooldienst

Zoals vorige week ook al vermeld, is op zondag 18 oktober de kerk- en schooldienst gepland. Een speciale kinderdienst!! We hopen dat alle kinderen uit onze kerk zullen komen. Helaas mogen we nog maar een beperkt aantal personen toelaten in de diensten. Deze dienst zal dus in de eerste plaats voor de kinderen (en hun ouders) zijn. Uiteraard kunnen de plekken worden opgevuld met andere gemeenteleden. Er zal die ochtend GEEN kindernevendienst zijn. Opgeven is nog steeds wel nodig. Dit kan gewoon bij Bep van Zanten. Komen jullie ook???
Inmiddels zijn we gewend om na deze dienst elkaar te ontmoeten in de Noachschool maar i.v.m. corona is dat dit jaar helaas geen optie. We hebben gezocht en een alternatieve vorm van verbinding en ontmoeting gevonden. Op donderdagavond 15 oktober zal de projectweek van school worden afgesloten met een wandeling door het dorp waarbij o.a. alle 3 de kerken en de school worden aangedaan. Op elke locatie zal er een kort doorlopend programma zijn voor kleine groepjes kinderen en hun ouders. Wij zullen de maatregelen van het RIVM hierbij serieus in acht nemen. Via de school ontvangen jullie hierover t.z.t. meer informatie.
Voor de activiteit in onze kerk zijn we nog op zoek naar dieren of ‘onderdelen’ van dieren. Kleine levende dieren maar ook bijv. een vacht, een gewei, een mooi opgezet dier……….etc. Heeft u iets waarvan u denkt: dat zou wellicht kunnen bijdragen, laat het weten aan Christel Lodder.
Namens ds. Piet van Midden en Christel

Vrouwenkoffieuurtje

In deze tijd waar veel anders is, gaan we weer van start met het Vrouwenkoffieuurtje. In De Lichtkring is de ontmoetingsruimte coronaproof ingericht. We hopen elkaar weer te ontmoeten, de laatste keer was 11 maart. Allen welkom, ook nieuwe gezichten. Woensdag 14 oktober 14.30 uur.
Dineke Brouwer

Orde van dienst zondag 11 oktober

Voorganger: Mw. T. van Ooijen-Bruksvoort
Organist: Wilbert de Jong

Vooraf: orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst.
Intochtslied: Psalm 84 nieuwe psalmberijming

 1. Hoe lief heb ik uw woning, Heer!
  Verlangend vraag ik telkens weer
  daar uw nabijheid te ervaren.
  In de beschutting van uw huis
  zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
  zij nestelen bij uw altaren.
  Gelukkig wie daar dag aan dag
  bij U woont en U prijzen mag.

Stil gebed, aanvangswoord en groet
Gebed
Lied 833: 1, 4 en 5
Leefregel :Lucas 6: 46 -49
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.
Schriftlezing: Daniël 3
Lied 154b: 1, 3, 8 en 9
Verkondiging
Lied: psalm 1 :1 en 2
Geloofsbelijdenis
Lied 864 : 1 en 2
Dankzegging en voorbeden (eventueel stil gebed en gezamenlijk Onze Vader).
Slotlied Psalm 84 : 2 Nieuwe psalmberijming

 1. Gelukkig wie gesterkt in U
  als pelgrims door het hier en nu
  blijven verlangen naar uw wegen.
  Zij weten wie hen helpen zal:
  zelfs in het uitgedroogde dal
  daalt zegen op hen neer als regen.
  Verfrist mogen zij verder gaan
  Alle nieuwsberichten