Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-40

Van de predikant

Zondag 4 oktober is het Israël-zondag. Op die dag gedenken we in de kerk dat we als christelijke gemeente schatplichtig zijn aan Israël. Jezus was een Jood, want Maria was een Jodin. Zo eenvoudig is het soms. Dat de kerk en de synagoge uit elkaar zijn gegroeid, is ingrijpend geweest. Het in het Romeinse Rijk aanwezige antisemitisme (die was fors, al ver voor de kerk bestond) hielp mee de kloof te verdiepen. Daarom is het goed met elkaar in gesprek te gaan, als joodse en christelijk gemeenschappen.
Joden moeten goede joden zijn en christenen goede christenen. En wat van elkaar weten helpt ook. Daarom lezen we zondag over Loofhutten. In het Hebreeuws: soekkot. Het is eigenlijk een landbouwfeest, zoals bij ons Dankdag. Maar er is een dubbele betekenis aan gegeven: het herinnert aan de tijd dat Israël door de woestijn trok en in kwetsbare tenten / hutten moest wonen.
De kinderen doen eraan mee. Meteen een mooie manier om kennis te maken.
Hartelijks, ds. Piet van Midden

Kerk- en schooldienst

Ook dit jaar staat er in alle 3 de kerken van ons dorp een kerk-en schooldienst gepland en wel op zondag 18 oktober. Het thema van de dienst sluit aan bij de projectweek die op school plaatsvindt in de week voorafgaand. Maar……we verklappen daarover nog niets!!
Inmiddels zijn we gewend om na deze dienst elkaar te ontmoeten in de Noachschool maar i.v.m. corona zal dat dit jaar helaas geen optie zijn. We hebben gezocht en gevonden een alternatieve vorm van verbinding en ontmoeting. Op donderdagavond 15 oktober zal de projectweek worden afgesloten met een wandeling door het dorp waarbij o.a. alle 3 de kerken en de school worden aangedaan. Op elke locatie zal er doorlopend een kort programma zijn voor kleine groepjes kinderen en hun ouders. Via de school ontvangen jullie hierover t.z.t. meer informatie.
Voor de activiteit in onze kerk zijn we op zoek naar dieren of ‘onderdelen’ van dieren. Kleine levende dieren maar ook bijv. een vacht, een gewei, een mooi opgezet dier……….etc. Heeft u iets waarvan u denkt: dat zou wellicht kunnen bijdragen, laat het weten aan Christel.
Op zondag 18 oktober zal de dienst in de eerste plaats zijn voor de kinderen (en hun ouders) van de school, uiteraard aangevuld met andere gemeenteleden. Omdat het de kerk- en schooldienst betreft is er die ochtend GEEN kindernevendienst. Opgeven is nog steeds wel nodig. Dit kan gewoon bij Bep van Zanten.
Namens ds. Piet van Midden en Christel

Samenvoeging in jaarboekje

Aangezien de kerntaken van de diaconie en de KIAW dicht bij elkaar liggen hebben we ervoor gekozen om deze samen te voegen. Hierdoor is de groep uitgebreid en kunnen we elkaar makkelijker ondersteunen bij acties en taken rondom diaconaal- en zendingswerk. Wel blijft er verschil tussen diaconaal werk en zendingswerk, waarbij een diaken ook extra taken heeft in vergelijking met een lid van de KIAW groep. Er is wegens kostenbesparing nog slechts één gezamenlijke bankrekening.
Giften voor de Diaconie en KIAW kunt u overmaken op banknummer NL61 RABO 0358 4022 20 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk, Schoonrewoerd met duidelijke vermelding van Diaconie, KIAW of Zendingsbijdrage.

Alle nieuwsberichten