Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-39

Aanstelling dr. Piet van Midden

Zondag a.s. 27 september is een feestelijke zondag: ds. Van Midden wordt aangesteld in onze kerk. Na een lange periode hebben we weer een eigen predikant! Ook voor deze kerkdienst moet u zich weer opgeven bij Bep van Zanten, via de mail of door even te bellen. Het wordt een mooie dienst met een verrassing, mis het niet. Uiteraard is de kerkdienst via Kerkdienstgemist.nl vanuit thuis te volgen.

Kennismaking

Dit is het eerste stukje van mijn hand voor de gemeentebrief. En ik hoop dat er nog vele zullen volgen. Zondag 27 september word ik bevestigd door de consulent, ds. Driebergen uit Noordeloos. Het is het begin van een spannend avontuur. Ik kom half time, zoals dat heet. De rest van mijn tijd ben ik met Hebreeuws bezig. Ik werk aan Tilburg University in een bijzonder digitaal onderwijsproject. Toen corona ons overviel, ging bij mij alles gewoon door. Besmetten met corona via het internet is gelukkig geen optie. Ik ben getrouwd met Petra Lindhout, een jurist. Ze kerkt in de Oud-Katholieke Kerk in Gouda en komt zondag mee. Onze zonen Pieter en Dirk komen zondag ook. Pieter ging al veel eerder met me mee. U kunt me bereiken onder predikant@gkschoonrewoerd.nl Dat adres is weer actief. En onder 0651568190. Als het niet schikt, maken we gewoon een afspraak. Ik heb geen vaste werkdagen. Als er wat is, gewoon even appen of bellen. En natuurlijk maken we nog kennis met elkaar.
Ik ben van plan om steeds als ik voorga iets over de bijbellezing te vertellen. Geen gepreek op papier, maar gewoon een kleine inleiding. We lezen op de bevestigingszondag de beroemde zogenaamde Zaligsprekingen, Matteüs 5: 1-12. Dat is een mooi begin van onze samenwerking. Matteüs vertelt dat Jezus een berg opging. Dat is zijn eerste ‘les’. Het eindigt ook op een berg, als Jezus het zendingsbevel uitspreekt. Het begin en het eind bieden in elk geval uitzicht. Die berg herinnert natuurlijk ook aan de berg Sinaï of Horeb. Daar ontvangt Israël de Tora.
Fijn dat de zanggroep ons voorzingt, al zouden we heel graag allemaal willen zingen. Het komt ervan, maar ons geduld wordt wel op de proef gesteld.
Dr. Piet van Midden

Omzien naar elkaar

Afgelopen zondag mochten we met elkaar de start van het nieuwe seizoen vieren met een morgendienst en een middaggebed. Daar ik deze twee bijeenkomsten als één heb beschouwd heb ik de morgendienst niet afgesloten met een zegen. Dat hebben diverse mensen opgemerkt en daar vragen over gesteld. Ik snap dat niet iedereen in de gelegenheid is geweest om het middaggebed bij te wonen, te bekijken of te beluisteren. Daarom wil ik u alsnog de zegen meegeven die wij elkaar meerstemmig hebben toegezongen met de woorden van lied 425:

‘Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.’

Vanaf het begin van de coronatijd heb ik geprobeerd elke week een stukje te schrijven om zo het ‘omzien naar elkaar’ onder de aandacht te houden. Vanaf deze week zal ds. Piet van Midden een stukje schrijven in de gemeentebrief.
Jannie van den Berg

Temperatuur kerk in wintermaanden

In de vorige gemeentebrief meldden we al dat een extra vestje, een warme jas en/of een trui langzaamaan geen overbodige luxe wordt. We schreven dat de kerk voorlopig niet wordt verwarmd. Dat was tot nu toe ook nog niet nodig, het was mooi weer. Uiteraard gaan we er wel voor zorgen dat de kerk een redelijke basistemperatuur houdt en gaat, zodra dat nodig is, de kachel aan. Maar ventileren blijft in ons aller belang en dat betekent ook echt dat het kouder zal aanvoelen in de kerk en we meer ‘last’ zullen hebben van de ventilatie-lucht-stroom. Kleedt u daar op. Want ons aller veiligheid staat echt op één.
Er is overleg met specialisten over ons ventilatiesysteem en over ons verwarmingssysteem om te kijken wat in de komende , koudere, maanden de beste manier is om te zorgen voor een basiscomfort met optimale veiligheid voor onze gezondheid.

De paaskaars versierd

Een aantal tieners uit onze gemeente hebben inmiddels de paaskaars versierd. De bedoeling was dat dit eerder dit jaar, met Pasen, al gedaan zou worden maar wegens de Corona-Lockdown kon dit toen niet doorgaan.
De Startdag, de opening van het winterwerk, vonden we een mooie gelegenheid om de kaars alsnog van een afbeelding te voorzien en zo ‘opnieuw’ in gebruik te nemen. Een nieuwe start!! Met de tieners zijn we gaan brainstormen wat er op de kaars moest komen. We hebben voorbeelden bekeken en we hebben gespard over wat voor hen betekenis heeft. FAITH, HOPE and LOVE (Geloof, Hoop en Liefde). Ze worden vaak in één adem genoemd. Het is een krachtig bijbels trio dat al eeuwenlang met mensen meegaat. We willen ons geloof, onze hoop en onze liefde graag delen met anderen en doorgeven wat voor onszelf van waarde is.

Waar twee of drie in Uw naam
GELOOF delen,
HOOP koesteren en
LIEFDE schenken,
elkaar de hand toesteken,
elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
dáár bent U in hun midden.
Licht van Christus, bron van leven.

Nieuwe buren

Afgelopen maandag is bij de notaris de overdracht van de pastorie geweest en zijn de sleutels overhandigd aan de nieuwe bewoners. De kopers / nieuwe bewoners zijn Jelle Piers en zijn vriendin Floor van Woudenberg, beide op dit moment nog tezamen wonend in Utrecht. Hiermee is de definitieve overdracht van de pastorie een feit. Natuurlijk zal het even wennen zijn dat de pastorie niet meer van ‘ons’ is. Jelle en Floor zullen de komende tijd aan de slag gaan de pastorie naar hun wensen aan te passen. We hopen dat ze zich snel thuis mogen voelen in de pastorie en in Schoonrewoerd.
Bij de verkoop van de pastorie is het zo geregeld dat het pad / de ruimte tussen de oude schoolwoning en de pastorie volledig eigendom is gebleven van de kerk. De nieuwe bewoners van de pastorie hebben recht van overweg om achterom bij de pastorie te kunnen komen.

Tip Kerkdienst gemist

Kerkdienstgemist.nl is eenvoudig te bereiken via de URL:https://kerkdienstgemist.nl/stations/2178-GK-Schoonrewoerd. Zet dat adres meteen in uw favorieten of als snelkoppeling op uw bureaublad en u hoeft niet steeds alles in te typen. Ook op de website zal deze snelle doorschakelmanier worden geplaatst. U kunt dan met één klik Kerkdienstgemist openen. Dank aan Floor Brouwer voor de tip.

Alle nieuwsberichten