Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-38

Omzien naar elkaar

We starten dit weekend het nieuwe winterseizoen weer op. De leden van de wijkteams zullen u en jullie benaderen om met belangstelling te vragen hoe het met u en jullie gaat. Juist in deze bijzondere tijd is het omzien naar elkaar zo belangrijk daar we elkaar nu niet zo gemakkelijk ergens tegenkomen. We hopen op mooie gesprekken en misschien ook wel goede ontmoetingen (binnen de regels die ons van overheidswege geadviseerd worden). U en jullie kunnen ook altijd zelf een beroep doen op één van de leden uit uw wijkteam en u mag ook altijd mij bellen of mailen. We willen elkaar bemoedigen met de woorden van René van Loenen (een liedtekst bij het gedicht ‘Op de weg naar de vrijheid’ van Dietrich Bonhoeffer): Pelgrimslied

‘Je komt de vrijheid op het spoor,
trouw aan die ene stem,
op zoek, geleid door hem,
standvastig, kalm en onverstoord:
geheim om uit te leven
en uitzicht van Godswege.

Door wat je durft, in wat je doet,
bezield door wat je drijft,
gesterkt door wat beklijft,
ga je de vrijheid tegemoet:
het spel is op de wagen,
je wordt door God gedragen.

Je hebt de vrijheid aangeraakt,
niet verder reikt je kracht.
De avond valt, de nacht.
Maar hij die niet, die nooit verzaakt,
hij zal het licht bewaken,
je taak, je droom volmaken.

Wanneer de dood de muren slecht
van jouw verstikt bestaan,
dan breekt de vrijheid aan
die met geweld je werd ontzegd.
Gods oog doet je herleven,
hij zal je vrijheid geven.’

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Avondmaal

Zondag 13 september hebben we avondmaal gevierd. We hebben reacties van de mensen die in de kerk waren ontvangen. Veel positieve reacties en dat was fijn. We zijn benieuwd naar reacties van u die thuis hebt meegevierd. Zeker voor de evaluatie van het geheel hebben we uw reacties nodig. U kunt mailen of bellen met de diakenen.

Startdag 20 september 2020

Het is bijna: startdag. Hebt u de soep al voorbereid? Zijn er gasten uitgenodigd of mag u ergens een gast zijn? Zit het spel toch niet bij het oud-papier?? En de dobbelstenen…. Gelukkig, alles ligt (bijna) klaar. We hopen erg dat u blij verrast was met het ‘start-to-do-pakket’. Tijdens het rondbrengen kregen we al veel enthousiaste reacties. Zo maken we er samen een mooie dag van.
Nog even in herinnering: het is Anders dan Anders, maar … wat blijft, is dat we elkaar zoeken en ontmoeten, ons geloof verdiepen en verbinding maken met God en met elkaar. We starten met een bijzondere kerkdienst, zoals steeds: opgeven is verplicht bij Bep van Zanten. En uiteraard kunt u de dienst op kerkdienstgemist.nl volgen. Daarna drinken we lekker koffie in de tuin. Vervolgens gaan we naar huis…en daar gaat het programma verder: een spel en een maaltijd in kleine kring. We hopen dat we wat foto’s mogen ontvangen van wat er thuis zoal wordt gedaan. Bij deze nodigen we u/jullie van harte uit tekst en/of beeld met ons te delen. Wij zullen daar weer (delen van ) teruggeven op een gemeentebrief of anderszins. De middagvesper zal om 14.30 uur aanvangen. U kunt hiervoor op dezelfde wijze inschrijven als voor de zondagmorgendienst. U kunt er ook voor kiezen om de vesper via kerkdienstgemist.nl te volgen met beeld en geluid.
De diaconie wenst u/jullie samen met de liturgie commissie en met Jannie van den Berg-Kersbergen een bijzondere, mooie startdag, waarmee we weer een begin mogen maken met: “Het goede leven: Bloeien in Gods licht”.

Koffiedrinken

Wat hebben we heerlijk genoten van onze tuin tijdens het koffiedrinken op de zondagen. Het koffiedrinken moest buiten, want binnen kon het niet i.v.m. corona, maar het was ook echt een prettige uitwijkmogelijkheid. Nu de herfst is aangebroken en het weer onbestendig wordt, gaat het buiten-koffiedrinken helaas na 27 september stoppen. Binnen durven we het nog niet aan i.v.m. het virus en we moeten ons nog steeds houden aan de RIVM regels. We hopen dat u allemaal vasthoudt wat we ook in de brief in het startdag-pakket aanbevelen: nodig elkaar uit. In kleine kring thuis kan -op afstand- nog steeds het gesprek en het koffiedrinken plaatsvinden. Helaas moet het anders, maar we zijn creatief en hartelijk genoeg, dat is al vaak bewezen.
Met de intrede van de herfst zult u begrijpen dat het ondoenbaar is de kerk warm te moeten stoken terwijl we tegelijkertijd voor, tijdens en na de kerkdienst de kerkzaal en De Lichtkring vanwege corona maximaal moeten ventileren met buitenlucht. De kerk wordt daarom voorlopig niet verwarmd. We doen een dringend verzoek aan u allen om zelf met een goede jas / warme kleding naar de kerk en De Lichtkring te komen, en rekening te houden met kou en trek.

Gebruik kerk door de week

Op zondag 20 september is de Startdag wat betekent dat we weer gaan starten met het winterwerk binnen onze kerk / gemeente.
Nu weten we allemaal dat vanwege het Corona er nog steeds allerlei beperkingen zijn betreft het samen komen. Toch zullen een aantal groepen weer heel voorzichtig gaan starten met activiteiten. Dat kàn ook, mits de regels serieus in acht worden genomen. Daarom zetten we hieronder de regels, voor het gebruik van de kerk buiten de zondag om, nog even op een rijtje.

  • Heeft u / heb je klachten, blijf thuis!!!
  • Bij binnenkomst ALTIJD de handen reinigen met de daarvoor bestemde handgel.
  • Zorg voor elkaar en houd 1,5 afstand!!
  • De consistorie, groene en gele zaal worden NIET gebruikt (deze zalen kunnen niet worden geventileerd)
  • Activiteiten en vergaderingen mogen dus alleen plaatsvinden in De Lichtkring of Jeugdhonk.
  • Na gebruik dienen alle gebruikte tafels, stoelen (armleuningen), deurknoppen, lichtschakelaars, toiletten en keuken te worden gepoetst met hygiënische doekjes.
  • Aanmelden ALTIJD bij Els en Gerrit Middelkoop. Dit om dubbele boekingen en het aantal bezoekers in de hand te houden.

Hartelijk dank voor uw/jullie medewerking en begrip.
Namens het team Corona.

Aanstelling predikant

In de kerkenraadvergadering van 3 september jongstleden heeft de kerkenraad unaniem haar stem uitgebracht voor de aanstelling van dr. P. van Midden als predikant in hulpdienst voor onze gemeente. In de kerkdienst van 27 september wordt dominee Van Midden aangesteld door onze consulent, dominee A.N. Driebergen. Op 29 november nemen we in de ochtenddienst afscheid van mevrouw J. van den Berg-Kersbergen. Wij danken de beroepingscommissie voor haar werk de afgelopen tijd. Zij kunnen even rusten. En bovenal danken wij God voor de invulling van onze predikantsplaats.
Namens de kerkenraad, Arie van Buuren, preses.

Fiets gezocht voor dominee

Zoals al bekend is, is ds. Piet van Midden onze nieuwe predikant met ingang van 1 oktober, hij zal voor een 50% FTE zijn ambt vervullen. Ds. Piet van Midden zal in Bergambacht blijven wonen, en een aantal dagdelen per week in Schoonrewoerd zijn. Ds. Piet van Midden heeft aangegeven in Schoonrewoerd en omgeving de mensen het liefst per fiets te willen bezoeken. Om deze reden zijn we op zoek naar een geschikte herenfiets die we aan onze dominee ter beschikking mogen stellen, uiteraard dient deze fiets in goede staat te zijn. Als u een dergelijke herenfiets over hebt (geen e-bike), zou u dat ons dan willen laten weten? Wij zijn daar zeer blij mee!
Namens het college van Kerkrentmeesters, Bé de Jong

Alle nieuwsberichten