Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-37

Startdag 20 september 2020

Anders dan anders, … wat blijft: elkaar zoeken en ontmoeten, ons geloof verdiepen en verbinding maken met God en met elkaar. De Diaconie heeft samen met de Liturgiecommissie en met Jannie van den Berg-Kersbergen een bijzondere invulling bedacht. U moet daar zelf ook iets aan en voor en bij doen. Het is immers een STARTDAG: ieders inbreng is gewenst en wordt gewaardeerd. Een tipje van de sluier lichten we op:
We starten met een bijzondere kerkdienst, zoals steeds: opgeven is verplicht bij Bep van Zanten. En uiteraard kunt u de dienst op kerkdienstgemist.nl volgen. Daarna drinken we lekker koffie in de tuin. Vervolgens gaan we naar huis … en daar gaat het programma verder: u ontvangt daarvoor in de komende week aanwijzingen en ingrediënten. Daarbij is het leukst natuurlijk: SAMEN het programma te volgen/beleven. U mag thuis tot maximaal 6 mensen ontvangen (op gepaste afstand)

Alle nieuwsberichten