Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-30

Omzien naar elkaar

‘De stromen verheffen, Heer, de stromen verheffen hun stem(…) maar hoog in de hemel is de machtige Heer’ (Psalm 93:3-4). Na maanden van onzekerheid breekt er een tijd van rust aan. Het is vakantie. Niet iedereen is in de gelegenheid om op vakantie te gaan. Laten we in deze vakantieperiode naar elkaar blijven omzien. Heeft u behoefte aan bezoek of een gesprek neem contact op met uw vaste contactpersoon of met iemand anders uit uw wijkteam. Natuurlijk kunt u ook contact met mij opnemen. In deze vakantieperiode gedichten van Karel Eykman, gedichten die als basis een psalm hebben. Vandaag woorden bij psalm 93 (uit: Een knipoog van U zou al helpen):

Leunend achterover
in het morgenlicht
van een pas begonnen zon.

Lig ik in het grasland
staar ik vanaf de oever
op de dijk langs de Waal.

Kalm aan en rustig
ligt de rivier te stromen
gaat aan mijn ogen voorbij.

Boven het wijde weiland
zijn wolken opgestapeld
ver weg in de verte.

Opeens komt een windvlaag
onverhoeds waaien
en trekt golven aan.

Gods ademtocht
scheert rakelings
over de wateren.

Heel even maar.

Namens de wijkteams een goede vakantietijd gewenst, Jannie van den Berg

Alle nieuwsberichten