Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-35

Tienernevendienst

Volgende week is er weer tienernevendienst. We gaan in de tienernevendienst kijken en vooral luisteren naar reli rap. We gaan luisteren hoe rappers bijbelverhalen vertalen naar rap of hip hop. Als jullie zelf een lied/songtekst hebben die jullie mooi vinden neem het mee! Of kom gewoon eens luisteren naar wat het is en wat het voorstelt. Vergeet niet op te geven dat je aan wil sluiten bij de kerkdienst. Neem gerust ook iemand mee, wees welkom!
Hendrik

Omzien naar elkaar

‘Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit’. (Psalm 1:1). De vakantie is voor velen nu voorbij. Laten we, nu het gewone leven weer begint, naar elkaar blijven omzien. Heeft u behoefte aan bezoek of een gesprek neem contact op met uw vaste contactpersoon of met iemand anders uit uw wijkteam. Natuurlijk kunt u ook contact met mij opnemen.
Ik sluit de vakantieperiode af met nogmaals een gedicht van Karel Eykman. Vandaag woorden bij psalm 1 (uit: Een knipoog van U zou al helpen):

Je rijdt de straat uit, tegen het ochtendlicht in.
Je recht je rug om de rugzak aan je schouders.
Je kijkt niet om, je richt je blik recht vooruit.
Zo fiets je naar school.

Als ik je zo zie, ben ik zo trots op jou.
Ik zou je mee willen geven:
blijf nieuwsgierig en blijf overeind.
Ga met open ogen de wereld tegemoet.
Blijf niet hangen bij de slappe hap van vlotte babbels.
Maar ga de weg van moedige eerlijkheid
dan ben je op de goede weg.
Ga zonder vrees tegen beterweters in.
Wat je ook doet, doe er goed aan.
Waar het ook met je heengaat, je komt er wel.
Zo fier als je nu bent, moet je blijven.
Zo zal ik je altijd onthouden.
Je moet je houden aan het lef, dat je al hebt.

Zie ik je zo wegfietsen, dan heb je mijn zegen.
Daar moet je het mee doen.
Maar kijk je wel goed uit bij dat kruispunt?

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Aanvulling uitnodiging zondag 30 augustus

Aankomende zondag, 30 augustus, zal de kerkdienst in het teken staan van bevestiging en aanstelling van een aantal ambtsdragers. Ook zal er gelegenheid zijn om kennis te maken met Ds. Piet van Midden. Tijdens en na de dienst moeten we ons nog steeds aan de voorgeschreven regels houden en moeten we nog steeds dealen met een beperkt aantal bezoekers. Voor het bijwonen van de dienst zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden is verplicht en dit kan bij Bep van Zanten of, bij geen gehoor, bij Christel Lodder.
Direct na de dienst is er voor de reeds aanwezige gemeenteleden gelegenheid om koffie te drinken en kennis te maken met Ds. Piet van Midden. Deze ontmoeting moeten we buiten laten plaats vinden. Er worden 2 grotere tenten neergezet maar neemt u ook een paraplu mee zodat we met elkaar de 1,5 meter afstand nog steeds in acht kunnen nemen. Wanneer u de dienst niet bezoekt maar wel graag een kopje koffie wil komen drinken en kennis wil komen maken, dan bent u vanaf 12.00 uur van harte uitgenodigd. Ook daarvoor is vooraf aanmelden bij Bep van Zanten verplicht zodat we het aantal aanwezige personen in de hand kunnen houden. De dominee zal zelf de groepjes langs gaan voor een kort gesprekje. Heeft u de koffie op en inmiddels kennis gemaakt, vragen wij u vriendelijk om richting huis te gaan, om zo ruimte te maken voor de mensen die later nog willen aansluiten.
Namens de commissie corona-coördinatie.

Beeld en geluid in de kerk

Zoals u mogelijk al hebt opgemerkt zijn we ‘in de lucht’. We waren al via de kerkomroep te beluisteren, maar nu zijn we via kerkdienstgemist.nl zowel te zien als te horen. Een groot compliment voor de CVK en Hans Ippel, die dit zo snel hebben kunnen regelen. Als u liever niet in beeld bent tijdens de kerkdienst, kunt u dit bij Bep van Zanten aangeven, als u zich opgeeft voor aanwezig zijn bij de dienst. Zij geeft u dan een plek buiten het bereik van de camera’s. Uiteraard zullen er in de loop van de komende tijd nog wat verbeteringen en verfijningen worden aangebracht. En er moet een team van ‘bedieners’ komen, daarover vindt u hieronder in deze nieuwsbrief informatie.
Namens de kerkenraad.

Video-uitzending/beamer-team

Alle voorbereidingen voor de apparatuur zijn inmiddels uitgevoerd en geïnstalleerd. Nu is het zover dat we daadwerkelijk kunnen gaan werken aan het bedienen van de apparatuur en alles wat daar bij komt kijken. In een eerdere ronde is al eens gevraagd wie belangstelling zou hebben om deel te nemen in een beamerteam. Maar nu ligt de vraag in verband met de video uitzendingen iets uitgebreider. Daarom willen we met allen die belangstelling hebben op maandagavond 31 augustus om 20.00 uur bij elkaar komen in De Lichtkring en met elkaar bespreken wie belangstelling heeft om één of meerdere taken op zich te nemen.
De kerkrentmeesters.

Gevraagd!!!

In september gaan de jeugdclubs weer beginnen. Om alle kinderen weer een leuk seizoen te geven zijn we op zoek naar sjoelstenen die niet meer gebruikt worden. Daar kunnen wij weer een leuke knutsel van maken. U mag ze in het jeugdhonk neerleggen, maar we willen ze eventueel ook komen ophalen. Bel dan naar José Zijderveld. Onze dank is groot en we hopen te zijner tijd weer te laten zien wat er voor moois mee gemaakt is.
Namens de leiding van de Jeugdclubs.

Alle nieuwsberichten