Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-28

Omzien naar elkaar

Zo gaandeweg komt het bezoekwerk weer op gang. Als u het op prijs stelt om bezoek te ontvangen dan nodigen wij u uit om dat aan ons kenbaar te maken. Bel of mail uw ouderling, diaken, pastoraal medewerker of mij. Onze telefoonnummers en emailadressen kunt u vinden op blz. 3 en 4 van het jaarboekje. We zien uit naar de ontmoeting met elkaar, op gepaste afstand. Aan de andere kant zullen er gemeenteleden zijn die nog voorzichtig zijn wat betreft fysieke ontmoeting, heel begrijpelijk, maar we kunnen elkaar telefonisch of via een kaartje blijven ontmoeten!
Ter bemoediging voor ons allen

Alle nieuwsberichten