Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-27

UITNODIGING AAN ALLE GEMEENTELEDEN: wees welkom

Voor zondag 5 juli zijn met name de gezinnen met kinderen persoonlijk uitgenodigd. In deze dienst gaan we weer een kindernevendienst draaien. We hopen op veel kinderen, zodat we – net voor de zomervakantie- toch nog even elkaar kunnen zien, spreken en ervaringen delen. Naast gezinnen met kinderen verwachten we zeker nog plaats te hebben voor u/ voor jou. Aangezien de coronamaatregelen iets opgerekt zijn hebben we het aantal zitplaatsen vergroot door ook gebruik te maken van De Lichtkring.
Nog steeds nemen we uiteraard de anderhalve meter in acht zowel bij het zitten als bij het binnenkomen en vertrekken. Bij goed weer gaan we ook weer koffie schenken, dat doen we in de tuin van de kerk. Opgeven is nog steeds noodzakelijk bij Bep van Zanten.
En denk niet te snel….ach, laat maar…of…het zal wel vol zijn…. of… want echt we steken een hoop tijd en voorbereiding in het goed regelen en maximaal veiligheid bieden aan elkaar EN WE ZIEN U ALLEMAAL ZO GRAAG in het huis van God, onze Vader. Om samen over Hem te horen, door HEM geïnspireerd te raken en Hem en elkaar te ontmoeten. Daarom: UITNODIGING AAN ALLE GEMEENTELEDEN: wees welkom.
Namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke, scriba

HERINNERING EXTRA COLLECTE Sprinkhanenplaag

Doet u ook mee? In Oost-Afrika is op dit ogenblik een sprinkhanenplaag gaande van ongekende omvang. Er wordt door diverse organisaties hard gewerkt om deze verwoestende plaag in te dammen. Helemaal stoppen zal ondanks het vele werk niet lukken. Het gevolg is dat in grote delen van Oost-Afrika vele boeren vrijwel niets van hun oogst zullen overhouden. Voor veel mensen dreigt dan ook een enorme hongersnood te ontstaan. Via Dorcas willen we de boeren daar te hulp komen in het overleven van deze periode en het herstel van hun bedrijfjes. Zo kan er in de komende tijd weer uitzicht ontstaat op een nieuwe oogst en daarmee op nieuwe kansen om met hun gezinnen te overleven. We houden hiervoor op 5 juli een extra collecte. In deze coronatijd kunt u uw gift voor deze extra collecte overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. Sprinkhanenplaag. Van harte aanbevolen.
De diaconie

Omzien naar elkaar

Wie kent het weerhuisje nog? Een weerhuisje heeft twee poortjes. Uit het ene poortje komt een mannetje met een paraplu naar buiten (het zou kunnen gaan regenen), uit het andere poortje een vrouwtje met een parasol (het kan mooi weer worden). Een weerhuisje is een eenvoudige hygrometer die de luchtvochtigheid meet. Het is eerder decoratief dan praktisch bruikbaar. De afgelopen week zouden de poppetjes in het weerhuis van het ene uiterste naar het andere uiterste zijn gegaan: na een paar zeer warme dagen was daar de verkwikkende regen. Ja, voor de één verkwikkend misschien, maar voor de ander heel vervelend zeker als je op de fiets naar school of je werk rijdt en plotseling wordt overvallen door een plensbui. Zo kan het ook zijn in het dagelijkse leven. Door de vele versoepelingen hebben we meer vrijheden terug gekregen. Voor de één een zegen (misschien gaat het voor u, voor jou nog niet ver genoeg), voor de ander nog steeds een zorg (misschien wel een grotere zorg dan voorheen). Laten we naar elkaar blijven omzien door middel van een kaartje of een telefoontje en laten we de kracht van het gebed voor elkaar niet onderschatten. Ter bemoediging voor ons allen, woorden van René van Loenen (als inspiratie diende het gedicht ‘Goede machten’ van Dietrich Bonhoeffer):

Ontferm u over ons in kwade dagen
als wij de zware last zo wankel dragen,
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot,
ontferm u God.

Ontferm u over ons in stille uren
als wij de schaduw van de dood verduren,
onwetend van het ons beschoren lot,
ontferm u God. Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
zolang zult gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde – wonderbare macht,
gij geeft ons kracht.

Wij mogen in de avond, in de morgen,
ons veilig bij u weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht,
o stille wacht.

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

De Gemeentebrief in de vakantie

De gemeentebrief tijdens de zomervakantie wordt van te voren opgemaakt. Wilt u daarom alle kopij voor de periode van 19 juli t/m 30 augustus uiterlijk vóór 14 juli (maar liefst eerder!!!) inleveren? Zijn er i.v.m. vakantie wisselingen? Kinderliederen? Verjaardagen? Ook kan het zijn dat vanwege de versoepelingen van de Coronamaatregelen weer oppas en/of kindernevendienst is. Zomaar wat hints…. ik wil het allemaal graag op tijd weten.
Relie Hermans

Nieuw jaarboekje 2020-2021

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we graag weer een nieuw, actueel jaarboekje samenstellen van onze kerk. Zou u de wijzigingen voor het jaarboekje 2020-2021 aan mij door willen geven? Het is ook prettig als u even laat weten dat de tekst van uw commissie niet veranderd hoeft te worden. Graag de wijzigingen doorgeven vóór 7 augustus. Bij voorbaat hartelijk dank,
Bé de Jong

Orde van dienst zondag 5 juli

Voorganger: Dr. F. Stark
Organist: Adri van Beuzekom

Vooraf: orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed…
Zingen door de vier zangers: ‘Die de morgen ontbood…’ NLB 296 alleen de drie regels refrein
Onze hulp en groet
Orgel en zingen door de vier zangers: Psalm 84:1
Gebed, afgewisseld met gesproken: Heer, ontferm U
Loflied, zingen door de vier zangers: NLB 981:1,2,3,5
Luisteren naar “Zie de zon, zie de maan”
Gebed bij de opening van het Woord, luisteren naar Vocaal Theologen Ensemble NLB nr 360 Kom Schepper, Geest
Voordat de kinderen naar knd gaan luisteren we naar het lied: “Je bent bijzonder!”
Lezing Johannes 21:1-14
Zingen door de vier zangers: U komt de lof toe… NLB 339a
Preek
Orgelspel naar keuze door de organist
Luisteren naar “Dankuwel”
Gebeden – afgewisseld met gesproken: Hoor en verhoor ons, o Heer onze God
Stil gebed, gevolgd door vier zangers zingen NLB 657: 2
gevolgd door gezamenlijk gebeden Onze Vader
Collecte
Slotlied NLB 136: 1,2,3,4,13 met handgeklap van ritme door gemeente
Wegzending en zegen, gevolgd door gesproken AMEN door allen
Orgelspel

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij &quot

Alle nieuwsberichten