Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-22

Hervatting kerkdiensten

Bericht betreft hervatting bezoek kerkdiensten.
Vanaf 7 juni weer een kerkdienst met max. 30 personen. (incl. predikant, ouderling, diaken, organist, koster en vast zangkoor van 5 personen). Met in acht neming van de richtlijnen van de PKN proberen we het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Daarvoor zullen we de nodige maatregelen treffen. I.v.m. het vertraagd naar binnen kunnen lopen is het raadzaam om op tijd aanwezig te zijn zodat we de dienst om 10.00 uur kunnen beginnen. Bij de hoofdingang wordt u opgevangen en naar uw gezondheid gevraagd en binnen wordt u een plaats gewezen volgens het gemaakte plattegrond protocol. We willen starten met een aanmeldingslijst. Aanmelden kan via Arie van Buuren Tel. 0345-599364 of 06-48726835. Let op! Geen voice-mail of antwoord apparaat inspreken, maar aanmelden met bevestiging. Wanneer de lijst voor een zondag vol is, wordt u op de lijst van de mogelijk volgende zondag gezet. Heeft u klachten, BLIJF THUIS!!
Zingen lijkt een grote bron van besmetting. Daarom wordt de gemeentezang vooralsnog helaas sterk afgeraden door de PKN. Om de diensten toch muzikaal te kunnen blijven omlijsten willen wij de diensten voortzetten met het zanggroepje van 5 personen die tot nu toe ook aanwezig waren bij de online kerkdiensten. Wilt u de liederen meelezen of neuriën dan graag uw eigen liedboek meenemen. De collectes kunt u nog steeds blijven overmaken of u kunt thuis uw giften opsparen en later inleveren.
Vanaf 1 juli zal er op de eerste zondag van de maand weer kindernevendienst worden georganiseerd. Op zondag 14 juni nemen we afscheid van een aantal mensen en zullen de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd, deze dienst is dan alleen voor de betreffende personen en hun partners. Ik wens u een goede gezondheid en welkom in de kerk, jullie preses Arie van Buuren.

Omzien naar elkaar

Het is feest vandaag. Pinksterfeest. Alle vrienden van Jezus zijn bij elkaar. Jezus is er niet bij. Hij is naar de hemel gegaan. Hij is terug naar zijn Vader. ‘Ik laat jullie niet in de steek,’ heeft Jezus gezegd vlak voordat hij wegging (dat vierden we met elkaar op Hemelvaartsdag). Ik stuur iemand naar jullie toe die jullie gaat helpen: de Heilige Geest. Die gaat ervoor zorgen dat jullie aan alle mensen op de hele wereld over mij kunnen vertellen. De Geest van God is gekomen. Vandaag denken we daar met elkaar aan. Je kunt de Geest van God niet zien, net zoals je de wind niet kunt zien. Maar je ziet wel wat de Geest doet, net zoals je kunt zien wat de wind doet. De onzichtbare wind zet dingen in beweging

Alle nieuwsberichten