Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-21

Omzien naar elkaar

Vandaag willen we elkaar bemoedigen met een tekst van ds. Hester Smits: ‘Met zonder Jezus’.
Zodra het mooi weer is willen kinderen ‘met zonder jas’ naar buiten. En hoe vaak je ook zegt dat het ‘met jas’ of ‘zonder jas’ is, dat doet er niet toe: ‘met zonder jas’ is wat ze bedoelen. In ons land is het een aanduiding voor mooie zomerse dagen. ‘Met zonder jas’ is geen grammaticale fout, maar een wereld van verschil, een status, een verlangen(!).
Zoals ‘met zonder jas’ een vertaling is van een zomerse dag, zo zou ‘met zonder Jezus’ de vertaling kunnen zijn van Hemelvaart. Wij leven als wezen, zonder de directe nabijheid van Hem die ons richting geeft. Wij moeten het doen met de herinnering, met de Bijbel. In eerste instantie worden de leerlingen dragers van de getuigenis: ‘Ik stuur jullie wat mijn Vader heeft beloofd’ (Lucas 24:49), opdat zij met verstand, hart en ziel de wet en de profeten zullen begrijpen en met vreugde navolgen. Zoveel eeuwen later worden ook wij gegrepen door dat zelfde Woord. Als Woord én daad de belofte dragen van de wet en de profeten dan hebben ook wij een zomerse dag ‘met zonder Jezus’.
Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Saarmund

Zoals jullie hebben kunnen lezen en misschien ook wel hebben bekeken hebben een flink aantal leden van onze partner gemeente hun best gedaan om ons een uitgebreide digitale groet te laten toekomen. Moet zeggen dat we wel onder de indruk waren.
Van onze kant willen we zeker hun groet beantwoorden. We willen dat doen als groet van gemeente tot gemeente en daar hebben we uw/jouw hulp bij nodig. Ons voorstel en tegelijk vraag aan een ieder is om een kaart te schrijven. Met die kaart willen we laten merken onze verbondenheid met onze Saarmundse vrienden en vriendinnen. Tegelijkertijd willen we ook beroep doen op hun talenkennis!!! We weten dat diverse gemeenteleden al getracht hebben zich enkele Nederlandse woorden/kreten eigen te maken. Dus, leef je uit op de kaart en aarzel niet om toevallig een Duits woord er tussendoor te gooien. Een lokale kaart of een typische NL kaart of …….. We zijn benieuwd.
De kaarten gaan we verzamelen en sturen we als 1 pakket naar de Holland Kreis, dat is de Saarmundse Schoonrewoerd Cie, zullen we maar zeggen!!
De kaarten graag inleveren voor eind mei, dus voor het weekend van 30 mei a.s. Dat kan bij een van de leden van de Saarmund Cie of in De Lichtkring.
Een lekkere dikke enveloppe om op te sturen zou prachtig zijn. We kijken er naar uit.
De Saarmund Cie

Orde van dienst zondag 24 mei 2020

Voorganger: Ds. D. Schinkelshoek
Organist: Wilbert de Jong

Orgelspel
Zingen Lied 663
Votum en groet
Zingen Psalm 97: 1, 3
Gebed om ontferming
Leefregel
Zingen Psalm 97: 5, 6
Lezing Handelingen 1: 1-12a
Lezing Openbaring 21: 1-4
Zingen Lied 756: 1, 2, 4, 6
Preek
Zingen Lied 747: 1, 4, 8
Gebeden
Zingen Lied 769: 1, 4, 6
Zegen
Orgelspel

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij &quot

Alle nieuwsberichten