Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-06

Tienernevendienst

Volgende week is er weer tienernevendienst. Schrijf het in je agenda. Neem gerust ook iemand mee.

Aanpassing werkdagen

Nu ik afscheid heb genomen van de Protestantse Gemeente van Arkel ga ik vanaf 1 februari weer twee hele dagen in plaats van twee halve dagen werken in Schoonrewoerd: op de woensdag en de donderdag (voor crisissituaties en begrafenissen ben ik altijd beschikbaar).
Ik ben bereikbaar via de email: kerkwerker@gkschoonrewoerd.nl of telefonisch.
Jannie van den Berg

Wijkavonden

Dit jaar worden er weer 4 wijkavonden georganiseerd. Ze vallen op verschillende data en dagen, zodat u ook eventueel een avond in een andere wijk kunt bezoeken. Het duurt nog even, maar we geven graag de data vast door:
Wijk A: maandag 16 maart. Wijk B: woensdag 18 maart. Wijk C: woensdag 25 maart Wijk D: dinsdag 17 maart! Dus 3 avonden in week 12 en 1 in week 13.
Het thema zal zijn: Een goed verhaal!
Wijkouderlingen en pastorale werkers

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Op maandag 10 februari a.s. komen we als gespreksgroep ‘Rondom 30’ weer bij elkaar rondom het boekje: ‘De hoop die in ons leeft’. We gaan verder lezen in de brief van Petrus en wel 1 Petrus 4 vers 1-11 waarin Petrus met ons in gesprek gaat over leven in het licht van de eeuwigheid. Als voorbereiding kun je alvast blz. 88 t/m 93 van het boekje doorlezen. Ook nieuwe deelnemers blijven van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in de Lichtkring. Van harte uitgenodigd!
Sebastiaan Ippel en Jannie van den Berg.

Levensmiddelen voor de voedselbank Leerdam

Op weg naar de 40-dagentijd willen we uit dankbaarheid voor alle goede gaven, die wij van de Heer mogen ontvangen ook denken aan onze diaconale opdracht om onze medemens te eten en te drinken te geven. We willen dit o.a. doen via steun aan de voedselbank Leerdam. De vrijwilligers daar zijn steeds druk om gezinnen in nood te helpen om rond te komen. Zij helpen met voedsel en andere dagelijkse huishoudelijke behoeften. Onze ondersteuning in dit werk kunnen zij heel goed gebruiken. Zij kennen de armste gezinnen, die ook onze hulp zo goed kunnen gebruiken. Op zondag 16 en 23 februari en 3 maart kunt u uw gaven en levensmiddelen inleveren in De Lichtkring.
Geld is ook welkom, een collectebus is aanwezig!
De volgende producten zijn hard nodig:
Groenten in pot en blik, Koffie, Broodbeleg, Fruit in pot en blik, Thee, Margarine, Olie (zonnebloem/olijf), Koffiemelk, Tandpasta, Pasta (divers), Frisdrank, Tandenborstels, Kruidenmix/saus, Siroop, Luiers (1 t/m 6), Rijst, Houdbare melk, Shampoo, Blikjes vis, Suiker, Wasmiddel (kleur).
Let u wel op de houdbaarheidsdatum? Hoe langer houdbaar, hoe beter! Wij staan weer klaar om uw bijdragen in ontvangst te nemen.
Alvast onze hartelijke dank!
de Diaconie

Zangdienst

Nog deze week kunt u/kun jij liederen opgeven voor de zangdienst op 23 februari. Grijp uw/jouw kans en vertel ons het verhaal rond dat voor u/jou zo bijzondere lied. Die psalm die oma altijd zong tijdens de afwas of dat lied dat u/jij leerde op (zondags)school

Alle nieuwsberichten