Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-05

Liederen voor de zangdienst

Hoewel de Taizéviering nog maar net achter de rug is -en wat was het fijn om daar veel te zingen en te vieren samen- laat de liturgiecommissie alweer van zich horen: oorspronkelijk was de planning om in maart een zangdienst te organiseren, maar dat paste slecht in het schema van predikanten. Daarom halen we de zangdienst naar voren en wel op: 23 februari 2020. In de ochtenddienst van 23 februari gaat Tineke van Ooijen bij ons voor en zij vindt het een leuk idee om samen een zangdienst te maken. Voor die zangdienst vragen we de medewerking van de gemeente: wilt u/wil jij liederen aandragen en bij het lied dat u/jij opgeeft aangeven waarom u/jij dat lied graag zou willen (laten) zingen. Wat maakt dit lied voor u/jou bijzonder? In de dienst willen we die verhalen (anoniem of met vermelding van degene die het lied opgaf) gebruiken. Tot uiterlijk 9 februari kunnen lied(eren) opgeven worden MET verhaal bij Jacoba van Helten of bij Jolanda Lemcke. In de hal ligt ook een intekenlijst als dat voor u/jou makkelijker is dan mailen.

Sirkelslag YOUNG 2020

Na het succes van Sirkelslag KIDS doen we op vrijdag 7 februari vanuit de Lichtkring mee aan Sirkelslag YOUNG, editie 2020! Dit landelijke spel voor jongeren van 12 tot ongeveer 16 jaar wordt georganiseerd door JOP, de jongerenafdeling van de PKN, en staat garant voor gave opdrachten, leuke spellen en veel interactie. Je speelt online tegen honderden andere groepen uit heel Nederland. Het thema is dit jaar “Kom in beweging”. We starten om 18.15 uur met een gezellige friet-maaltijd. En om 19.30 loggen we in om ‘live’ mee te spelen. Wil je mee doen?? Geef je dan snel op bij Jannie, Frederieke, Menno, Agnes, Sebastiaan, Rutger of Christel.

Laatste opening van de Rommelschuur

Op zaterdag 8 februari zijn we voor de laatste keer open van 9.00 – 12.00 uur. Er staat nog van alles te koop. Kom langs en kijk of er iets voor u bij is. Spullen die privé van de Rommelschuur waren worden nu ook verkocht. In de boekenschuur zijn veel mooie boeken, het is dus niet te laat! Koop ze voor 20 cent zodat u in de komende vakanties genoeg te lezen heeft. In de kledinghoek is ook nog van alles te vinden

Alle nieuwsberichten