Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-04

Taizéviering

Taizéviering vandaag op 26 januari om 18.30 uur in De LICHTKRING. In deze viering gaan we op zoek naar de rust en vrede van God. Door meerstemmig zingen, korte gebeden en stiltes maken we ruimte voor Gods woorden, voor Zijn verhaal. Een Taizéviering is oecumenisch en meditatief. U bent allen zeer welkom op deze sfeervolle ontmoeting met God en met elkaar.
Het thema van deze viering is: “Het verhaal in de stilte….ruimte voor Zijn woorden”. Er is in de aanloop naar deze viering door een aantal van ons geoefend op het meerstemmig zingen, dat klinkt echt heel mooi. Voor een rustige start van de week: kom en geniet. Kom en neem iemand mee. Kom en beleef het verhaal van God.
De liturgiecommissie

Donateurs gezocht

Al vele jaren worden we door een aantal gemeenteleden gesponsord voor het jeugdwerk in de kerk, waarvoor onze hartelijke dank! We hopen dat u in 2020 ook uw steentje weer kunt bijdragen. Graag willen we de activiteiten die we met onze jeugd doen, voortzetten in 2020 en hebben uw hulp daarbij hard nodig. We zoeken daarom nieuwe donateurs die ons financieel willen ondersteunen. Aankomende zondag zullen er aan het einde van de dienst donateurskaarten worden uitgedeeld waarmee u zich op kunt geven als donateur voor onze jeugd. Deze kunt u direct invullen of later inleveren bij Gerard Blokland of Agnes Verhoeff.
Namens de jeugd en de jeugdcentrale alvast onze hartelijke dank.

Avond over het werk van de Heilige Geest

Maandag 27 januari is de zesde avond over het werk van de Heilige Geest. We gaan kijken naar de krachtgaven (genezingen, krachten, geloof) in het kader van het Koninkrijk van God. Jezus spreekt heel veel daarover en in de evangeliën vinden we minimaal 42 genezingen. Paulus zegt in 1 Cor. 4:20 “Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht”. Na een korte inleiding gaan we praten over 20 stellingen die hiermee te maken hebben. Daarna gaan we bidden met mensen die dat graag willen. Iedereen is van harte welkom in De Lichtkring om 20.00 uur!
Jan en Adri van Beuzekom, Jannie v.d. Berg

Alle nieuwsberichten