Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-39

Herinnering maaltijd voor alleengaanden

Zoals vorige week op de Gemeentebrief was te lezen organiseren wij op vrijdag 4 oktober om 18.00 uur een gezellige maaltijd voor alleengaanden in De Lichtkring.
Vergeet u niet zich op te geven door uw naam op de intekenlijst te schrijven. De inschrijving loopt tot zondag 29 oktober.
Geeft u ook gerust andere alleengaanden uit het dorp op voor deze maaltijd, zij zijn natuurlijk ook van harte welkom. Uw diaconie kijkt naar u uit.

Catechese seizoen 2019-2020

Een nieuw seizoen catechese voor jongeren van 12 tot 16+ staat op het punt van beginnen. Ook dit jaar willen we weer met elkaar leren van God en Zijn woord. En leren van elkaar. Hoe kijk jij tegen het geloof aan. Wat vind je mooi? En wat vind je misschien moeilijk? Hierover hopen we met elkaar in gesprek te gaan, eens per twee weken, op dinsdagavond van 19:00 tot 20:30 in De Lichtkring. We volgen hierbij de methode Follow Me. Tijdens de avond is er ook zeker ruimte voor gezelligheid. We zouden het heel fijn vinden als je komt! De eerste avond is dinsdag 1 oktober. Om 19:00 dus. Hopelijk tot dan!
Rutger Laurman en Sebastiaan Ippel

Kerk en Schooldienst 13 oktober 9.30 uur!!

Ook dit jaar wordt er weer een kerk en schooldienst voorbereid door de drie kerken en de Noachschool. De kinderen gaan op school al aan de slag met het thema ‘Met God op reis’. De kerk en schooldienst zal in alle drie de kerken plaatsvinden op 13 oktober en zal (ook bij ons) aanvangen om 9.30 uur. Na de dienst wordt er in de Noach school koffie geschonken. Er is dan gelegenheid om gemeenteleden, ouders en leerlingen van alle kerken te ontmoeten. Tijdens de koffie kunnen ook de werkjes worden bekeken die de kinderen in het kader van het thema op school hebben gemaakt. Je bent van harte uitgenodigd voor deze dienst!
Namens de voorbereidingscommissie, Christel

Voorzitterswisseling zondag 22-09-2019

Omdat de toespraak via het geluid van de beamer bij velen niet duidelijk hoorbaar was kunt u hier de tekst van de toespraken nog eens rustig nalezen:

Janet de Zeeuw: Wij staan hier vanmorgen samen vóór in de kerk, omdat ik afscheid neem als preses en jij Arie van Buuren bereid bent deze taak over te nemen. Als kerkenraad hebben we ons vertrouwen in jou uitgesproken. Omdat je als kerkenraadslid al bevestigd bent, is een herbevestiging niet nodig. Als teken van deze overdracht overhandig ik jou, Arie van Buuren, de voorzitters-hamer, zodat ook de gemeente ziet dat jij deze functie van mij hebt overgenomen.
Ik wens je Wijsheid, maar ook plezier met deze nieuwe taak. Ga met God en Hij zal met je zijn.

De voorzittershamer wordt overhandigd en Arie van Buuren richt het woord tot ons vanuit Canada:

Dank je wel. De eerste taak van een nieuwe preses is het bedanken van de voorganger:
Lieve Janet, jij was 4 jaar lid van de diaconie, een echte diacones. En toen de 4 jaar erop zaten en we zonder preses dreigden te komen zitten, sprong jij in dat gat en zei: “Dan zal ik wel één jaar interim – preses zijn tot we een nieuwe dominee hebben”. De nieuwe dominee is er nog niet, maar het jaar is wel voorbij en daarom is er binnen de kerkenraad een nieuwe preses benoemd. Maar wat heb jij hard gewerkt voor de kerk, ik denk dat je er mee opstond en mee naar bed ging. Jij kende alle mensen, probeerde overal aan te denken, de kerk en Janet was bijna één. Jouw drive om alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk een eigen predikant te mogen beroepen siert je. Voor alle tijd en inspanning willen we jou bedanken. We wensen jou Gods Zegen toe in je persoonlijk leven en stiekem zijn we blij dat je het Bloemenfonds nog blijft beheren. Janet, dank je wel en Gods zegen.
Dan zal ik eerst iets over mijzelf vertellen.
In januari 2014 ben ik hier lid geworden om elkaar na een echtscheiding beter de ruimte te geven. In 2016 ben ik gevraagd om ouderling-kerkrentmeester te worden en nadat de gemeente zag dat het beter gaat met mij, na het vinden van een nieuwe levenspartner, ben ik binnen de kerkenraad gestemd om preses te worden. Ik vind het een grote verantwoording en moest denken aan de geschiedenis in de Bijbel waar Mozes door God wordt aangewezen om de leider van het volk te worden. Dan zegt Mozes: “Neemt U mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest, en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Maar dan zegt de Heer tegen Mozes, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Ik hoop en bid dat de Heer ook mij zal helpen. Verderop in het verhaal lezen we dat Jethro bij Mozes langs komt en hem de wijze raad geeft om niet alles alleen te doen maar om met andere mensen de taken te verdelen. Ik hoop dat de hele gemeente met commissies en vrijwilligers meehelpt om samen kerk te zijn. Laten we van start gaan met 3 trefwoorden: geloof, hoop en liefde.
Geloof

Alle nieuwsberichten