Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-38

Nieuws kerkenraad en team pastoraal medewerkers

In deze morgendienst zullen Hans en Janny Ippel als pastoraal medewerker worden aangesteld. En onze preses Janet de Zeeuw draagt haar taak over aan Arie van Buuren. Ook al bevinden Arie en Tineke zich aan de andere kant van de oceaan, toch zijn we in harten en gedachten bij elkaar.
Scriba Arend Niebeek.

Terugblik op de Startdag

Wat was het een fijne startdag, met zoveel enthousiasme voorbereid en uitgevoerd ! De inventiviteit en de inzet van velen (zelfs van buiten onze gemeente) hebben ons allen zeer goed gedaan: zowel in de eredienst met de mystery guests, de violisten en de kinderen van de kindernevendienst. En daarna hebben we genoten van de Escaperoom, de bijeenkomst voor ouderen, die de gevreesde uitdagingen in de Escaperoom iets te spannend vonden, de broodmaaltijd met elkaar en een middagvesper

Alle nieuwsberichten