Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-36

Collecte bij het HA: Voedselbank Leerdam

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om dat te kunnen bereiken werken we samen met bedrijven instellingen overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat de armoede wordt bestreden. Helpt u ook mee?
De Diaconie.

Jannie van den Berg

De arbeidsovereenkomst met onze kerkelijk werker Jannie van den Berg is in overleg met haar verlengd voor de periode zolang wij als gemeente nog geen nieuwe predikant hebben. Dat betekent wel dat er per 1 september een verandering is gekomen in haar werktijden. Allereerst gaan haar werkuren van 16 terug naar 8 omdat zij inmiddels ook in Arkel als kerkelijk werker is aangesteld. Haar werkuren zal zij zoveel mogelijk invullen op maandagmiddag/avond en op donderdagmiddag/avond.
De kerkrentmeesters.

Nieuws kerkenraad en team pastoraal medewerkers

In de morgendienst van 22 september zullen als pastoraal medewerker worden aangesteld Hans en Janny Ippel. Fijn, dat jullie dat werk willen gaan doen. Arie van Buuren neemt de taak van voorzitter van de kerkenraad over van Janet de Zeeuw, die eerst 4 jaar diaken is geweest en daarna als voorzitter onze kerk heeft gediend. In een tijd, dat het voor onze kerk zo moeilijk is om gemeenteleden te vinden, die bereid zijn zo’n taak op zich te willen nemen, zijn wij hiervoor beiden extra dankbaar.
Scriba Arend Niebeek.

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Op maandag 9 september a.s. komen we als gespreksgroep ‘rondom 30’ voor de eerste keer in het nieuwe seizoen weer bij elkaar rondom het boekje: ‘De hoop die in ons leeft’. We gaan verder lezen in de brief van Petrus en wel 1 Petrus 2 vers 18 t/m 25, waarin Petrus met ons in gesprek gaat over hoe om te gaan met ons werk. Als voorbereiding kun je alvast blz. 58 t/m 63 van het boekje doorlezen. Ook nieuwe deelnemers blijven van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Lichtkring. Van harte uitgenodigd!
Sebastiaan Ippel en Jannie van den Berg.

Pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest

Woensdag 11 september is de eerste pastorale gemeenteavond over de Heilige Geest. Na het zingen van enkele liederen is er een inleiding over de stelling: God leidt christenen ook vandaag de dag nog! Hij doet dat door o.a. de Heilige Geest. Hoe doet Hij dat dan? Na de inleiding drinken we koffie en gaan we hierover met elkaar in kleine groepjes verder praten. De tweede avond is op 25 september. We beginnen om 19.30 uur en omstreeks 21.30 uur stoppen. Iedereen die dorst heeft naar meer van de Geest is van harte welkom in De Lichtkring.
Jannie van den Berg en Jan en Adri van Beuzekom.

Klaar voor de STARTDAG!!

Beste gemeenteleden,
De zomervakantie is bijna voorbij en dat betekent dat we met elkaar een nieuw kerkelijk jaar mogen gaan beleven. Het thema van dit jaar is ‘EEN GOED VERHAAL’.
Een goed verhaal binnen de kerk begint in de bijbel. Gods woord in mensentaal als bron van troost, bemoediging en inspiratie. Gods woord als spiegel voor ons dagelijks leven en…..een goed verhaal laat je niet koud maar brengt je in beweging en deel je met anderen.
We willen ook dit jaar weer beginnen met een gezellige STARTDAG voor iedereen. Op zondag 15 september bent u van harte welkom deze dag met ons mee te vieren. Om 10.00 uur beginnen we met een ochtenddienst zoals u gewend bent. In deze dienst zullen enkele jeugdige en oudere gemeenteleden hun medewerking verlenen. Na de dienst is er koffie en thee, limonade met iets lekkers voor iedereen. Tijdens de kindernevendienst is er zowel voor de vakantie als na de vakantie verteld over het goede verhaal van de Schepping. Door de kinderen zijn hierover werkjes gemaakt die op deze dag tentoongesteld zullen worden en die u kunt bekijken. Vervolgens bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan het programmaonderdeel van deze dag. Er is heel hard gewerkt om een heuse ‘ESCAPEROOM’ in elkaar te draaien welke geschikt is voor iedereen van jong tot oud. Vind jij /u de sleutel naar het goede verhaal?? Als iedereen klaar is met dit onderdeel zullen we met elkaar van een gezellige broodmaaltijd mogen gaan genieten en we zullen de dag afsluiten met een korte middagvesper. U/JIJ komt toch ook??
Namens het ‘Startdagcomité’.

‘ZOUT’ stopt

Op maandag, 26 augustus hebben wij, met de algemene ledenvergadering van het koor, helaas moeten besluiten dat ZOUT gaat stoppen. Het ledenaantal loopt te ver terug om op den duur nog een volwaardig koor te kunnen blijven. Het gaat met pijn in ons hart en uiteraard doet het ons veel verdriet maar we willen niet als een kaarsje langzaam uitdoven. Liever willen we met elkaar op een waardige manier dit tijdperk van precies 40 jaar af sluiten. Op 15 december (zondagmiddag) zullen we een mooi slotconcert geven in onze kerk met aansluitend een afscheidsreceptie.
Namens het bestuur.

De Rommelschuur

Op zaterdag 14 september is de Rommelschuur open van 9.00 – 12.00 uur. Bij de kleding en de schoenen is er uitverkoop. Op zaterdag 28 september is de grote rommelmarkt, met veel kramen, een verkoop bij opbod, een enveloppenkraam, koffieterras, soep en broodjes hamburger. Zet deze datum in de agenda!
Commissie De Rommelschuur.

NBG

Beste gemeenteleden,
Kortgeleden werd ik door het NBG telefonisch benaderd met de vraag of ik bereid was mee te helpen donateurs te werven. Zij hebben mij een pakketje van 10 brieven gestuurd met daarbij op mijn naam geadresseerde enveloppen. De brieven met de enveloppen liggen zondag 8 en 15 september in de hal op de statafel. Als u ook donateur wilt worden vult u dan een brief in en zorgt u dan alstublieft dat deze bij mij komt, ik zorg dan dat de verzamellijst van de nieuwe donateurs samen met uw machtigingen naar hen worden opgestuurd.
Namens het NBG hartelijk dank, Dick Stoffelen.

Alle nieuwsberichten