Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-35

Klaar voor de STARTDAG!!

Beste gemeenteleden,
De zomervakantie is bijna voorbij en dat betekent dat we met elkaar een nieuw kerkelijk jaar mogen gaan beleven. Het thema van dit jaar is ‘EEN GOED VERHAAL’.
Een goed verhaal binnen de kerk begint in de bijbel. Gods woord in mensentaal als bron van troost, bemoediging en inspiratie. Gods woord als spiegel voor ons dagelijks leven en…..een goed verhaal laat je niet koud maar brengt je in beweging en deel je met anderen.
We willen ook dit jaar weer beginnen met een gezellige STARTDAG voor iedereen. Op zondag 15 september bent u van harte welkom deze dag met ons mee te vieren. Om 10.00 uur beginnen we met een ochtenddienst zoals u gewend bent. In deze dienst zullen enkele jeugdige en oudere gemeenteleden hun medewerking verlenen. Na de dienst is er koffie en thee, limonade met iets lekkers voor iedereen. Tijdens de kindernevendienst is er zowel voor de vakantie als na de vakantie verteld over het goede verhaal van de Schepping. Door de kinderen zijn hierover werkjes gemaakt die op deze dag tentoongesteld zullen worden en die u kunt bekijken. Vervolgens bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan het programmaonderdeel van deze dag. Er is heel hard gewerkt om een heuse ‘ESCAPEROOM’ in elkaar te draaien welke geschikt is voor iedereen van jong tot oud. Vind jij /u de sleutel naar het goede verhaal?? Als iedereen klaar is met dit onderdeel zullen we met elkaar van een gezellige broodmaaltijd mogen gaan genieten en we zullen de dag afsluiten met een korte middagvesper. U/JIJ komt toch ook??
Namens het ‘Startdagcomité’

Pastorale gemeenteavonden

Als vervolg op onze opbouwavond over de Heilige Geest in mei, organiseren we vier avonden in september en oktober die hier verder over gaan. Op de woensdagen 11 en 25 september en 9 en 23 oktober hopen we bij elkaar te komen om hier verder over na te denken en te praten. Zet ze vast in uw agenda, t.z.t. hoort u meer over de inhoud. We beginnen om 19.30 uur en eindigen omstreeks 21.30 uur. Iedereen die verlangt naar meer van de Geest is van harte welkom in de Lichtkring. Jannie v.d. Berg en Jan van Beuzekom

De Rommelschuur

Ophaaldag Op zaterdag 7 september is de ophaaldag voor de grote markt van 28 september. Vanaf 9.00 uur komen we in het dorp Schoonrewoerd huis aan huis langs, dat is bij degenen die hiervan een flyer in de brievenbus hebben gehad. Woont u buiten het dorp en heeft u dus geen flyer gehad, dan kunt u ook zelf uw spullen bij ons in de schuur komen brengen.
Commissie De Rommelschuur

Snoepjeskar

Zoals bij de meesten wel bekend, is er ten tijde van het snoepjes inpakken een kar gekocht om de snoepjes in IJsselstein op te halen en weer terug te brengen als ze ingepakt waren. Ook werd de kar vaak gebruikt voor de Rommelschuur. Het beheer over de kar werd altijd gedaan door Kees den Hertog. Nu is in onderling overleg besloten dat hij daarmee gaat stoppen. Kees, heel hartelijk bedankt dat je daar altijd voor hebt willen zorgen.
Toch willen we voorlopig deze kar nog beschikbaar houden voor onze kerk(leden). Ook al hebben we hem niet meer nodig voor het snoepjes inpakken en ook de Rommelschuur activiteiten naar een einde lijken te lopen nu er bouwwerkzaamheden op die locatie zijn gepland. Er blijft dus een mogelijkheid om privé gebruik te maken van deze kar voor ons als gemeenteleden. Wel wordt dan een vergoeding op prijs gesteld daarvoor. Er is tenslotte ook onderhoud nodig.
Indien je gebruik wil maken van deze kar neem dan contact op met: Gerrit Middelkoop.

Alle nieuwsberichten