Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-25

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

In de morgendienst van 23 juni zullen worden bevestigd en aangesteld Bep van Zanten als ouderling, Christel Lodder en Agnes Verhoeff als jeugd-ouderling, Hans Lemcke als diaken, Ingrid Buijserd als pastoraal medewerker, Gerrit en Els Middelkoop als kerkrentmeester. Hans en Janny Ippel zullen worden aangesteld in de functie van pastoraal medewerker op zondag 18 augustus. Gelukkig wordt de open plaats bij de diakenen nu opgevuld door Hans Lemcke. We hebben helaas dus nog steeds enkele belangrijke vacante functies

Alle nieuwsberichten