Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-24

Zangdienst

Vandaag, zondag 16 juni is het zover: een prachtige ochtenddienst waar je blij van mag worden. De tekst uit Handelingen staat centraal: ‘Daarom ben ik blij. Ik juich en zing.’ Dat zingen en juichen doen we samen met het koor ‘His Voice’ uit Alblasserdam. Kom en zing en juich mee, want God wil ons bemoedigen en sterken om blijde mensen te mogen zijn.
Liturgiecommissie

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

In de morgendienst van 23 juni nemen we afscheid van een aantal ambts- en taakdragers en mogen we andere gemeenteleden in hun plaats bevestigen en aanstellen. Bep van Zanten zal als ouderling bevestigd worden en Christel Lodder en Agnes Verhoeff als jeugd-ouderling. Als pastoraal medewerker zal Ingrid Buijserd worden aangesteld. Gerrit en Els Middelkoop zullen worden aangesteld als kerkrentmeester. De dienst zal worden geleid door ds. Rebel. Hans en Janny Ippel worden aangesteld in de functie van pastoraal medewerker op zondag 18 augustus in de dienst die geleid zal worden door ds. A. Driebergen. Voor onze preses Janet de Zeeuw hebben wij nog geen opvolging kunnen vinden, wel zal zij afscheid nemen van ons college in de dienst op startzondag. We hebben helaas dus nog steeds enkele belangrijke vacante functies

Alle nieuwsberichten