Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-23

Huwelijk

Floris de Zeeuw en Judith Hooijer gaan trouwen! Zij hebben de inzegening van hun huwelijk in onze kerk aangevraagd. De bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden op 14 juni 2019 om 15.00 uur in deze kerk. U wordt allen hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Wisseling van de wacht

Binnenkort zullen een aantal kerkenraadsleden aftreden en anderen hun plaats innemen. We zijn dankbaar enkele gemeenteleden gevonden te hebben, die het werk willen voortzetten. Maar we hebben ook nog wel zorgen, omdat nog niet alles wat we wilden is gelukt. Bep van Zanten wil de komende tijd de functie van ouderling op zich nemen. Jan van Beuzekom is aftredend ouderling, maar heeft aangegeven deze taak nog te blijven doen. Als pastoraal medewerker mogen wij Ingrid Buijserd en Hans en Janny Ippel verwelkomen. Bijzonder blij zijn wij, dat Agnes Verhoeff en Christel Lodder de komende jaren samen de functie van jeugdouderling op zich willen nemen, nadat die functie zoveel jaren niet kon worden ingevuld.
Dit samenvattend betekent, dat wij met dankbaarheid afscheid gaan nemen van Jannie Brouwer als ouderling, Harm Abma en Christel Lodder als diaken, Marjolijn Ippel als pastoraal jeugdmedewerker en Henny Rijneveld en Karin van Dalen als pastoraal medewerkers. Onze preses Janet de Zeeuw is ook aftredend, maar heeft aangegeven om haar huidige functie tijdens de komende vakantieweken nog te blijven vervullen. Daarna ontstaat voor ons als kerkenraad nog een heel belangrijke vraag hoe die functie in te vullen.
Ook binnen het college van kerkrentmeesters zijn er wijzigingen

Alle nieuwsberichten