Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-02

Viering van het Heilig Avondmaal

Als kerkenraad willen wij u en jou van harte uitnodigen voor de diensten aanstaande zondag. De ervaring heeft ons geleerd dat er minder gemeenteleden zijn op deze Avondmaalszondag in januari. Misschien zijn de extra diensten van de decembermaand daar debet aan? De preek die wij vorige week hoorden, inspireerde mij om dit stukje te schrijven, de woorden heb ik dus gewoon geleend. Daar werd ons verteld over “de tafel met een verhaal”, waaraan Jezus ons uitnodigt. Wij maken deel uit van een veel groter verhaal. Het verhaal van God, die komt in onze “toestanden”. Kerst geeft een krak in het tragische wereldbeeld. “There is a crack in everything, that’s how the light gets in”. Dit zijn regels uit een song van Leonard Cohen. Ofwel: In alles zit een barst, dat is hoe het licht binnenkomt! Het licht dat door de breuk stroomt, dat is onze toekomst! En dat viert de kerk! Wij mogen proeven en hier en daar al smaken hoe groot Zijn liefde is voor ons. In het licht van deze liefde mogen gewone dingen een glans krijgen. Aan de tafel van de Heer kunnen we dat ieder voor zich ervaren, maar ook gezamenlijk, als broers en zussen. De diakenen hebben de tafel ook voor u en jou gedekt!
Jannie Brouwer, wijkouderling

H.A.-collecte

De collecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor ons eigen jeugdwerk. Door deze ondersteuning is het mede mogelijk om goede activiteiten te ontwikkelen.
Van harte bij u aanbevolen.
De Diaconie

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Op maandag 14 januari a.s. komen we als gespreksgroep ‘Rondom 30’ voor de derde keer dit seizoen bij elkaar rondom het boekje: ‘De hoop die in ons leeft’. Vorige keer zijn we gestart met het lezen van de brief die Petrus heeft geschreven. Aanstaande maandag hopen wij verder te lezen in 1 Petrus1 en wel met de verzen 3 t/m 12 waarin Petrus schrijft dat wij mogen leven in hoop. Als voorbereiding kun je alvast blz. 28 t/m 33 van het boekje doorlezen. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in de Lichtkring. Van harte uitgenodigd!
Sebastiaan Ippel en Jannie van den Berg

Bijbelstudie

Ons jaarthema is “een goed gesprek”. Aanstaande woensdagavond 16 januari willen we dat als Bijbelkring ook weer in de praktijk brengen. We gaan dan met elkaar bespreken hoofdstuk 4 uit het boekje ‘Tegen de stroom in’ van E. van Staalduine-Sulman. Het gaat over 1 Samuel 10: 17-27 – Gods aanwijzingen volgen. In de consistorie staat om 19.30 uur de koffie weer voor u klaar. Daarmee kunnen de kelen worden gesmeerd voor een goed gesprek en u bent allen hartelijk uitgenodigd. Bent u niet zo’n prater? Meeluisteren is ook de moeite waard.
Teuntje en Arend

Catechese voor volwassenen

Nogmaals een oproep. Mogelijk zijn er mensen die belangstelling hebben voor een verdiepende vervolg-catechese. We zijn in het leven nooit uitgeleerd, zo ook niet in ons geloofsleven. Er wordt de mogelijkheid geboden om belijdenis te doen, maar het is zeker geen voorwaarde om deel te nemen aan de catechese voor volwassenen. We willen één keer in de 14 dagen bij elkaar komen, data en avond in overleg met de deelnemers. Meld je aan bij Jannie van den Berg via kerkwerker@gkschoonrewoerd.

Taizédienst

Op 27 januari in de avonddienst willen we jullie van harte uitnodigen voor een Taizédienst. Een bijzondere dienst waarin we God willen ontmoeten in gebed, prachtige (meerstemmige) liederen en stilte. Met het thema van de dienst willen we aansluiten bij het jaarthema: een goed gesprek. De titel van deze Taizédienst is: ”Spreekt God?”
Namens de liturgiecommissie, Jolanda Lemcke

Week van Gebed

Al vele jaren organiseert de Christelijke Evangelisatie Leerdam de gebedsweek op een locatie van de kerken in Leerdam. Dit jaar is het voor het eerst dat op meerdere locaties een avond georganiseerd wordt. Onze gemeente doet daar ook aan mee op dinsdag 22 januari. In het schema in de bijlage ziet u waar en wanneer gebeden wordt. Iedereen is van harte uitgenodigd om 1 of meerdere avonden mee te bidden! Uit ervaring weet ik dat het gezegende avonden zijn!
Jan van Beuzekom

Extra gemeenteavond

Vooraankondiging extra gemeenteavond op donderdag 31 januari. Noteer deze datum vast in uw agenda want het is heel belangrijk dat u aanwezig bent en meedenkt over de te nemen vervolgstappen betreffende het beroepingswerk, de pastorie en de verdeling van de taken over de beschikbare ambtsdragers en pastoraal medewerkers.

Financiën

Omdat Wout Versteeg nu alle betalingen verzorgt, is het wel zo handig om de declaraties en bonnetjes bij hem in de brievenbus te doen of een e-mailtje te sturen naar fin-administrateur@gkschoonrewoerd.nl Dit e-mailadres blijft bestaan en kan door Wout (penningmeester) en Gerieke Middelkoop-Brouwer (boekhoudster) worden gelezen. Gerieke zal begin februari met haar werkzaamheden starten. Ik wens Wout en Gerieke veel succes en werkplezier toe.
Fred Schweig

Bedankt

We willen namens de jongste groep van de jeugdclub de mensen bedanken voor het sparen en schenken van knutselmateriaal. Daar maken wij steeds weer leuke dingen van. Van alle wol die we hebben gekregen, hebben we leuke inktvisjes gemaakt. Ook hebben we schilderijtjes en bungeldiertjes gemaakt.
Als mensen onze creaties willen bewonderen, mogen ze gaan kijken in het jeugdhonk. Als ze een keer met de club mee willen kijken, zijn ze van harte welkom.
Bedankt namens de kinderen en leiding van de jongste jeugdclub.

Alle nieuwsberichten