Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-03

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis

Zondagavond om 18.30 uur komen we weer bij elkaar om de geloofsbelijdenis verder te bespreken. Het onderwerp is “Jezus is nedergedaald in de hel en op de derde dag weer opgestaan uit de doden”. Interessant om met elkaar over na te denken. We luisteren ook naar een gedeelte van een cd waarop Willem Ouweneel op het onderwerp ingaat en verder kunnen we hierover in een goed gesprek met elkaar van gedachten wisselen.
Iedereen van harte welkom!

Seniorenmiddag

Donderdag 24 januari a.s. hopen we als senioren weer bij elkaar te komen. Deze eerste seniorenmiddag in het nieuwe jaar kunnen we naar een film kijken. De film is een sociaal drama, waarin de filmmaker stelling neemt tegen de soms onrechtvaardige behandeling van mensen met werkloosheid en/of die in armoede moeten leven. Soms leidt dat tot een gevecht met instanties. De hoofdpersoon, Daniël Blake, kampt met gezondheidsproblemen en raakt verstrikt in de bureaucratie van de hulpverlening en financiële ondersteuning. Samen met Katie, een andere hoofdpersoon in de film, probeert hij in dat proces z’n eigenwaarde te behouden. Zelf zal Daniël de tot slot geboden ondersteuning niet meer meemaken, hij overlijdt. Maar Katie sluit het verhaal af met een mooie toespraak, waarin zij laat zien dat ook in moeilijke persoonlijke omstandigheden een mens waardevol kan zijn. De film heeft dus een droevig en een mooi slot, waarin wanhoop, humor en warmte hand in hand gaan.
Ook kunt u deze middag uw contributie (€ 12,50 per jaar) voldoen bij onze penningmeester Adri Bienefelt en u krijgt de financiële verantwoording van het afgelopen jaar.
De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. U bent allen weer van harte welkom. Wilt u vervoer, neemt u dan contact op met Arie de Ruijter
De Commissie Senioren

De Rommelschuur

Op zaterdag 26 januari is De Rommelschuur open van 9.00 – 12.00 uur. Het lijkt erop dat veel mensen in het nieuwe jaar aan het opruimen zijn gegaan! We hebben weer veel spullen binnen gekregen. Kom langs en u zult merken dat er vast wat voor u bij is! Zo niet…wij hebben in ieder geval de koffie klaar, tot ziens!
Commissie De Rommelschuur

Taizédienst

‘Spreekt God?” Hoe vaak hopen we er niet op dat God iets bemoedigends zegt. Of dat God ons de oplossing voor iets influistert. Of … Zo letterlijk met woorden spreekt God slechts tot enkelen. God heeft andere manieren om met ons in gesprek te gaan, om ons te ontmoeten. We ervaren dat soms op een zonnige dag met een bijzondere regenboog of in de onverwachte zang van een vogel of als opeens die arm om je schouder wordt geslagen en iemand precies de juiste woorden vindt of juist even helemaal niets zegt, er alleen maar samen met je is in de stilte … Op zondag 27 januari om 18.30 uur willen we in de Taizédienst God alle gelegenheid geven tot ons te spreken.
Komt u / komen jullie ook?
Namens de Liturgiecommissie, Jolanda Lemcke

Extra gemeenteavond

U bent allen van harte uitgenodigd om op donderdag 31 januari naar de extra gemeenteavond te komen. De koffie, thee en limonade staan om 19.15 uur klaar en we willen graag om 19.30 uur beginnen. We zullen het deze avond over 2 belangrijke punten hebben:

  1. De zoektocht naar een predikant
  2. De pastorie
    Ook onze consulente Ds. Driebergen zal weer aanwezig zijn. Komt allen, want het gaat over de toekomst van deze (onze) kerk. Er wordt op u gerekend.
    Janet de Zeeuw (preses)
Alle nieuwsberichten