Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-45

Heilig Avondmaal

De collecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor de Voedselbank Leerdam. Doelstelling van de Voedselbank is het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland. Door wekelijks voedselpakketten te verstrekken aan hen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Ook begeleiding in de financiën wordt door de Voedselbank gedaan. Ons werkterrein is Leerdam en omliggende plaatsen. Van harte bij u aanbevolen.
De Diaconie

Preekvoorziening

Adri Bienefelt draagt haar taak als preekvoorzienster per 1 januari over aan Hans van Snippenberg. In de laatste kerkenraadsvergadering was ze bij ons op bezoek en heeft ze verteld over het werk van de preekvoorziening. Adri, hartelijk dank voor al het werk dat je de afgelopen jaren voor de kerk hebt gedaan. Het is voor onze kerk heel belangrijk geweest dat je zulke goede contacten met diverse predikanten kon krijgen en onderhouden.

Gemeentevergadering

Afgelopen woensdag hebben wij op de drukbezochte gemeentevergadering ons verdiept in enkele vragen, die van groot belang zijn voor ons in deze vacante periode. Wij dachten met elkaar na over ons kerk-zijn en wat we daarom graag voor eigenschappen en interesses zouden willen zien bij een nieuw te beroepen predikant. U kunt in De Lichtkring tegen de zijmuur de op papier gezette reacties nog eens nalezen. Omdat we een toekomstige beroepingscommissie wel een goede opdracht mee willen geven, hebben we ieder gevraagd op een lijst met 34 punten aan te geven wat de voor u belangrijkste vijf eigenschappen/grondhoudingen voor een predikant in onze gemeente zijn. Op een groot bord in De Lichtkring kunt u de resultaten zien. De belangrijkste punten die men bij ons van een predikant verwacht zijn duidelijk zichtbaar door het grote aantal groene stickertjes, die ieder bij die punten kon plaatsen. Ds. Driebergen – onze consulente – heeft ons zowel bij de voorbereiding als bij het leiden van deze gemeenteavond enorm geholpen en ons met raad en daad terzijde gestaan en daar zijn we haar heel dankbaar voor. Bij deze gemeentebrief vindt u de bovengenoemde lijst. Wij willen gemeenteleden, die er die avond niet konden zijn en met name ook gezinnen met kinderen vragen om deze lijst thuis eens rustig door te nemen, er samen de tijd voor te nemen en vervolgens ook met pen, viltstift (of groene stickertjes als die nog over zijn), aan te geven welke vijf punten (!) van het meeste belang zijn. U kunt die 5 punten volgende week zondag dan inleveren of zelf aangeven op het grote bord. Dan kunnen we straks met nog meer redenen zeggen dat een groot deel van onze gemeente een richting heeft aangegeven, waarmee een beroepingscommissie aan de slag kan gaan.
Scriba Arend Niebeek

Info wet op de privacy

Al enkele jaren brengen kinderen van de Noachschool kerststukjes bij oudere mensen in Schoonrewoerd. Woont u in Schoonrewoerd en bent u ouder dan 75 jaar dan komt u met uw adres op die lijst te staan. In verband met de wet op de privacy (AVG) vragen wij u om bij de scriba aan te geven als u er niet akkoord mee kunt gaan wanneer uw naam op die lijst komt te staan.
Scriba Arend Niebeek

Catechese voor volwassenen

Om aan de vraag, vanuit de gemeente, naar verdieping vanuit de Bijbel om zo meer verdieping in het geloof te krijgen te voldoen, bieden we een vervolg-catechese aan. Misschien denkt u eraan om belijdenis te doen, maar het is zeker geen voorwaarde om deel te nemen aan deze gespreksgroep. We willen één keer in de 14 dagen bij elkaar komen en de data en avond worden in overleg met de deelnemers afgestemd. Geef je op bij Jannie van den Berg via kerkwerker@gkschoonrewoerd.

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Aanstaande maandag, 12 november, starten we met de gespreksgroep ‘Rondom 30’. We gaan met een nieuw boekje beginnen: ‘De hoop die in ons leeft’. Christenen uit de eerste eeuw waren een minderheid in het Romeinse Rijk. Ze werden bewonderd, maar ook vreemd aangekeken. Petrus spreekt hen in zijn brieven – en daar doorheen ook ons – moed in. Weet, dat je geroepen bent om de liefde van Christus aan de wereld te tonen. Het boekje is verdeeld in 16 hoofdstukken waarin belangrijke thema’s aan de orde komen uit de eerste brief van Petrus voor de kerk van nu. Over het volgen van Jezus in een tijd dat we als christenen in Nederland in de minderheid zijn. Een verwarrende tijd, omdat hoop nooit vanzelfsprekend is, maar samen willen we hoopvol achter Jezus aangaan.
Daarom nodigen wij u/jou uit om deel te nemen aan deze gespreksgroep (rondom 30 is een breed begrip!). Van harte uitgenodigd om 20.00 uur in de Lichtkring.
Sebastiaan Ippel en Jannie van den Berg

Oppassers gezocht

Volgende week start de gespreksgroep ‘Rondom 30’ en er is een oproep om deel te nemen aan een catechesegroep voor volwassen. Om iedereen, ook ouders met jonge kinderen, de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan (een van) deze gespreksgroepen roepen wij jongeren en ouderen op om zich aan te melden om een keertje op te passen. Er heeft zich al één oppasser gemeld, maar wat zou het mooi zijn als er een poule gemaakt kan worden zodat meerdere mensen hier een beroep op kunnen doen! Doe mee en meld je aan bij: Janet de Zeeuw, of per email: preses@gkschoonrewoerd.nl.

Alle nieuwsberichten