Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-43

Noodhulp Sulawesi

Als diaconie willen we nog 2 weken doorgaan met deze actie. Als u niet in staat was om te geven, kunt u dit nog doen in de collectebus die in De Lichtkring staat. Ook zal er een winkelwagen in de gang staan waar u lege flessen kunt deponeren. De opbrengst van deze flessenactie komt natuurlijk ook ten goede aan de noodhulp. Verder is het ook mogelijk uw gift over te maken op de rekening van de diaconie Geref. Kerk. Rekeningnummer NL61RABO0358402220. Als Diaconie verhogen wij het eindbedrag van deze actie met € 500. Dit bedrag komt uit een legaat dat wij als diaconie mochten ontvangen en waar wij een goed doel voor mochten bedenken. Mogen wij op uw steun rekenen?
De Diaconie

Nieuws van de Jeugdcentrale

Na de startdag zijn de clubs enthousiast begonnen aan een nieuw seizoen, niet in het minst omdat het jeugdhonk er fantastisch uitziet. Nogmaals een dankwoord aan allen die hieraan meegewerkt hebben!! We vinden het bijzonder fijn dat Ina de Leeuw, José Zijderveld, Gerard Blokland, Frederike van der Zande en Menno Witt ook dit jaar zich inzetten om iedere keer de jeugd fijne clubavonden te bezorgen. In het bestuur is er helaas een vacature ontstaan en ondanks diverse pogingen is het tot nu toe niet gelukt om iemand te vinden, die met Gerard Blokland en Hans van Snippenberg het bestuur van de Jeugdcentrale wil komen versterken.
Daarom toch maar een keer op deze manier, waarvan men zegt dat hij geen resultaat oplevert: Aan u/jullie om het tegendeel te bewijzen!!
Wie wil meedoen en –denken met het jeugdwerk in onze kerk ? We vragen niet om clubavonden te leiden, maar om via enkele vergaderingen contact te onderhouden met de clubleiding en zaken te bespreken, die de clubs betreffen. Interesse???
Laat het Gerard, Hans of iemand van de clubleiding even weten.

Alle nieuwsberichten