Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-42

Twaalf artikelen

Zondagavond 21 oktober, vervolgen we de gesprekken over de twaalf artikelen des geloofs. We gaan verder met het eerste artikel. …..de Almachtige, Schepper van Hemel en Aarde. De zondagen 8 t/m 22 van de Heidelbergse Catechismus geven al een uitleg. Iedereen die mee wil praten en luisteren is hartelijk uitgenodigd! Ook wanneer je de eerste keer er niet bij was. Welkom.!
Nel Versteeg

Kersttasjes

Elk jaar maken we voor onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder voor de kerst een tas klaar met daarin een dagboek en een aantal leuke attenties. Het klaarmaken en bezorgen ervan is best een grote klus. Het maken van de tasjes doen we op één avond. Het bezorgen is erg leuk en wordt heel erg gewaardeerd. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen, als we daar een beetje hulp bij zouden kunnen krijgen. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met één van de leden van de diaconie. Dat kan door ons aan te spreken, te bellen of een mailtje te sturen. U krijgt dan z.s.m. te horen wanneer deze avond plaats vindt.
De Diaconie

Noodhulp Sulawesi

De extra collecte voor de Noodhulp Sulawesi afgelopen zondag heeft een mooi bedrag opgebracht. Hartelijk dank daarvoor! Als diaconie willen we nog 3 weken doorgaan met deze actie. Als u afgelopen zondag niet in staat was om te geven, kunt u dit nog doen in de collectebus die in De Lichtkring komt te staan. Ook zal er een winkelwagen in de gang staan waar u lege flessen kunt deponeren. De opbrengst van deze flessenactie komt natuurlijk ook ten goede aan de noodhulp. Verder is het ook mogelijk uw gift over te maken op de rekening van de diaconie Geref. Kerk. Rekeningnummer NL61RABO0358402220. Als Diaconie verhogen wij het eindbedrag van deze actie met een bedrag wat komt uit een legaat dat wij als diaconie mochten ontvangen en waar wij een goed doel voor mochten bedenken.
Mogen wij op uw steun rekenen?
De Diaconie

Vakantie

De komende week, van 20 tot en met 28 oktober, heb ik vakantie. Doet zich in deze periode iets voor waarbij pastorale zorg dringend nodig is, neem dan contact op met iemand van het wijkteam. Hij of zij kan dan zo nodig de waarnemende predikant inschakelen. Ik wens u allen, of u nu thuis blijft of op pad gaat, een goede herfstvakantie toe.
Jannie van den Berg

Cursus voor het pastoraat

Met degenen die betrokken zijn bij het brengen van pastorale bezoeken hadden we twee cursusavonden over dit onderwerp. Het was leerzaam en interessant om onder de leiding van Hildegard Faber na te denken over wat pastoraat is, want wanneer is een gesprek ook een pastoraal gesprek? Het bezoekpastoraat zoals dat er altijd was, vinden we ook nu, in deze tijd, heel waardevol.
Een andere vorm, het onderling pastoraat, is duidelijk aanwezig in onze gemeente. Wij zijn ons bewust van de waarde van de onderlinge gesprekken. Centraal staat daarbij: hoe gaat het met je? Toch kan er ook behoefte komen aan het omzien naar elkaar in een andere vorm, het zogenoemde doelgroepenpastoraat: groepjes mensen die in een levensfase dezelfde behoeften hebben en steun vinden bij elkaar.
Of het netwerkpastoraat: er worden kringen in de gemeente gemaakt van mensen, die bewust naar elkaar omzien. Dat kan in de buurt zijn, op “rollatorafstand”, bijv. om eens per maand met elkaar te eten. Er zijn tal van mogelijkheden om het goed te hebben met elkaar. Het kostbaarste wat de kerk te bieden heeft is tijd en ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten en voordat je het weet ontmoet je ook God.
Het was heel waardevol om dit ook te ervaren in onze gesprekken. Het is goed om wat we leerden eerst te laten bezinken en wie weet wat er door de gesprekken met elkaar gerealiseerd kan worden in de tijd die voor ons ligt!
Wijkouderling Jannie Brouwer

Grote schoonmaak

In de week van 6 november willen we de grote schoonmaak gaan doen. We willen je daarbij uitnodigen om op dinsdag 6 november mee te helpen. Ben je op die dag afwezig en wel van plan om mee te helpen, kan je ook in die week van te voren of erna aan de slag, zoals de buiten of de binnen ramen zemen, deuren een sopje of een kast op te ruimen. De overige klusjes gaan we op dinsdag 6 november met z’n allen doen, zoals de tafels, stoelen en de vloeren. In de hal ligt een lijst om een idee te krijgen wat er allemaal gedaan moet worden, en je kunt je naam invullen wat je graag wil gaan doen of mee wil gaan helpen.
Vriendelijke groet, Nel den Hartog

Seniorenmiddag

Donderdag 25 oktober a.s. is er weer de maandelijkse seniorenmiddag. Altijd gezellig en of interessant, maar zeker een plek voor ontmoeting en gesprek. Deze keer mogen we als gast de hr. Van Steenis uit Deil ontvangen. Molens maken nog steeds deel uit van ons landschap, ook en zeker in onze streek. Dhr. Van Steenis is molenaar en heeft in dat vak 40 jaar ervaring. Hij zal ons vertellen over de molen, de ontstaansgeschiedenis, de werking, de soorten en het leven van de molenaar toen en nu. Zijn verhaal wordt ondersteund en geïllustreerd met diabeelden. Het belooft weer een interessante middag te worden en we hopen op veel belangstelling. U bent van harte welkom.
De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Heeft u vervoer nodig, neemt u dan contact op met Arie de Ruijter.

De Rommelschuur

Op zaterdag 27 oktober is de Rommelschuur open van 9.00 – 12.00 uur. Er is veel najaars- en winterkleding te koop. We willen u alvast attent maken op de kerstmarkt van 8 december, zet deze datum in uw agenda!
Commissie De Rommelschuur

Alle nieuwsberichten