Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-41

Bij de collecte

Noodhulp Sulawesi – Indonesië staakt de zoektocht naar slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Centraal-Sulawesi. De focus verschuift nu naar het bieden van hulp aan tenminste 70.000 ontheemden van de natuurramp. Het dodental ligt op 2045. Daarbij zijn nog niet de slachtoffers meegerekend in dorpen waar door liquefactie of verweking van de grond, honderden huizen werden meegevoerd en bedolven onder de modder.
Wij willen samen met kerk in actie helpen om steun te bieden aan de slachtoffers van deze enorme ramp.
Om dit te kunnen doen hebben zij uw hulp nodig. We vragen u een bijdrage te geven via de collecte van zondag 14 oktober. Natuurlijk is het ook mogelijk om uw gift over te maken op rek van de Diaconie Geref kerk rek nr. NL 61 RABO 3585 4022 20.
Mogen wij op uw steun rekenen.
De Diaconie

Kerk- en schooldienst

Vandaag, 14 oktober, zal er weer een kerk- en schooldienst worden gehouden. Het thema dit jaar is “Door dik en dun – Vriendschap”. De kinderen zijn er al druk mee aan de slag op school. Wij zijn heel blij dat Ds. K. Spronk, hier ook aandacht aan wilt geven. In alle drie de kerken zal over hetzelfde bijbelverhaal gesproken worden. De liederen die op school zijn gezongen komen in de dienst terug. Na afloop is er koffie thee en limonade in de Noachschool. Hier wordt u hartelijk voor uitgenodigd.
Namens de SKD commissie, Nel Versteeg

Napraten bij de Noachschool

Vandaag zondag 14 oktober, is er geen koffie, thee of limonade te drinken in de kerk i.v.m. de kerk- en schooldienst. We kunnen dan gezamenlijk koffie, thee en limonade drinken in de Noachschool en napraten over de dienst.
Namens de kerkenraad, Janet de Zeeuw

Twaalf artikelen

Zondagavond 21 oktober, vervolgen we de gesprekken over de twaalf artikelen des geloofs. We gaan verder met het eerste artikel. …..de Almachtige, Schepper van Hemel en Aarde. De zondagen 8 t/m 22 van de Heidelbergse Catechismus geven al een uitleg. Iedereen die mee wil praten en luisteren is hartelijk uitgenodigd! Ook wanneer je de eerste keer er niet bij was. Welkom!
Nel Versteeg

Uitnodiging

Beste gemeenteleden,
Zoals al eerder gemeld, zal er op woensdag 7 november na de dankstond een gemeentevergadering worden gehouden. De datum voor de vergadering is nu definitief. Onze consulent Mw. Ds. A. Driebergen zal tijdens deze vergadering het gesprek leiden. Komt allen, ook de jongeren onder ons, want het gaat over het beroepingswerk. Dit is de kans om je stem te laten horen en mee te doen.
Uw preses: Janet de Zeeuw

Bijbelstudie

Woensdag 17 oktober hopen wij weer bij elkaar te komen in De Lichtkring van 19.30 tot 21.30 uur. Op deze avond willen we met elkaar bestuderen: 1 Samuel hoofdstuk 7 aan de hand van het bijbelstudieboekje: &quot

Alle nieuwsberichten