Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-40

Kerk- en schooldienst

Op zondag 14 oktober zal er weer een kerk- en schooldienst worden gehouden. Het thema dit jaar is “Door dik en dun – Vriendschap”. De kinderen zijn er al druk mee aan de slag op school. Wij zijn heel blij dat Ds. K. Spronk, hier ook aandacht aan wil geven. In alle drie de kerken zal over hetzelfde bijbelverhaal gesproken worden. De liederen die op school zijn gezongen komen in de dienst terug. Na afloop is er koffie, thee en limonade in de Noachschool. Hier wordt u hartelijk voor uitgenodigd. Namens de SKD commissie, Nel Versteeg

Napraten bij de Noachschool

Volgende week, zondag 14 oktober, is er geen koffie, thee of limonade te drinken in de kerk i.v.m. de kerk- en schooldienst. We kunnen dan gezamenlijk koffie, thee en limonade drinken in de Noachschool en napraten over de dienst.
Namens de kerkenraad, Janet de Zeeuw

De Rommelschuur

Wat hebben we het getroffen op de grote markt! Veel publiek, veel gezelligheid, mooi weer en een prachtige netto opbrengst…. Natuurlijk willen we alle mensen bedanken die, op welke manier dan ook, een bijdrage hebben geleverd! Een extra compliment voor de jongeren die geholpen hebben, ze bleven tot het allerlaatste moment aanwezig, super gedaan!!
De prijzen van het intekenvel zijn gegaan naar: Dineke Brouwer (boodschappenmand), Fam. M. Versteeg (groente/fruit mand) en Martin van Dam (Karweibon)
Op zaterdag 13 oktober is de Rommelschuur open van 9.00 – 12.00 uur. We hebben de schuur opgeruimd en schoongemaakt. Dit keer hoefden we niet veel weg te gooien. Heel veel spullen van de schuur en van de buitenkramen zijn naar de Stichting &quot

Alle nieuwsberichten