Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-39

Beroepingswerk

Als kerkenraad treffen we voorbereidingen voor het beroepingswerk. Er gaat een brief naar de PKN waarin we toestemming vragen om weer een eigen, zij het deeltijd, predikant te mogen beroepen (dit zijn nieuwe regels). Binnen de kerkenraad houden we gesprekken over wie wij als Kerk zijn, wat we geloven en hoe we daar handen en voeten aan (willen) geven. Want pas als we weten wie we zelf zijn, kunnen we op zoek naar een predikant die bij ons past. Ook u als gemeente, gaat bij dit proces nauw betrokken worden.
Er is een gemeenteavond in voorbereiding, waarin we met elkaar op zoek gaan naar onze kerkelijke identiteit. We verwachten u allemaal, of u nu wekelijks of maar af en toe in de kerk komt. En met name de jongeren zijn van harte uitgenodigd tijdens dit overleg. Het gaat tenslotte om een predikant voor ons allemaal. Voorlopige planning van deze gemeenteavond is: na de Dankstond op woensdagavond 7 november. Om technische redenen kan het zijn dat de datum moet worden aangepast maar dan weet u alvast dat de bijeenkomst er aan komt. We rekenen op u. Wordt vervolgd.
Uw preses Janet de Zeeuw

Jeugdhonk

Als kerkenraad zijn we blij dat er een prachtig jeugdhonk gekomen is. We zijn hier dan ook zuinig op. Natuurlijk kunnen we er gewoon gebruik van maken, want het is een gebruiksruimte maar, om de ruimte mooi te houden verzoeken we iedereen hier zondags na de dienst, GEEN eten en/of drinken mee naar toe te nemen. We eten en drinken in De Lichtkring. Wilt u dit met uw kinderen bespreken en er ook mee op letten?! Hartelijk dank.
Namens de kerkenraad, Janet de Zeeuw

Start ‘Follow Me’

A.s. dinsdag 2 oktober van 19.30-20.30 uur hopen we weer een start te maken met een nieuw seizoen ‘Follow Me’. Een catechesemethode van de HGJB gericht op de jongeren van nu. Tijdens ons samenzijn, waarbij ook ruimte is voor gezelligheid, leren we over Gods evangelie en mogen we daar in alle vrijheid met elkaar over praten. Alle jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Hopelijk zien we jullie dinsdagavond in De Lichtkring!
Rutger en Sebastiaan

Zangdienst

Zondag 7 oktober in de avonddienst verzorgt de liturgiecie een zangdienst waarvoor u liederen kunt opgeven. We zoeken uw meest geliefde liederen. Opgeven kan op een lijst die zondag in de kerk ligt of via de mail. We hopen op veel reacties.
Jolanda Lemcke, liturgiecommissie

Ontmoeten en delen

Deze week, 27 september t/m 6 oktober, is het ‘De week tegen eenzaamheid’. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan één miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt. Het kerkelijk jaarthema ‘Een goed gesprek’ sluit hier mooi bij aan. Vaak vinden we een gesprek ‘goed’ als er sprake is van een echte ontmoeting met tijd en aandacht voor elkaar. Als kerk zijn we geroepen om te ontmoeten, naar elkaar om te zien en met elkaar te delen.
Motto van de week tegen eenzaamheid 2018 is: ‘Kom erbij!’. Want eenzaamheid aanpakken doe je samen. Door oog voor elkaar te hebben, door nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten te versterken. Als diaconie en gemeente willen we hier graag gehoor aan geven. Dat doen we bijvoorbeeld al met de bezoekdames/heren die zo nu en dan ouderen en/of eenzamen binnen onze gemeente een bezoekje brengen. En heb jij nou af en toe ook een uurtje over en lijkt het je ook wel leuk om eens op bezoek te gaan bij een ander gemeentelid? We willen je graag informeren. Op maandagavond 8 oktober om 19.30 hebben we een gezellige avond met deze groep in De Lichtkring. Je bent hierbij van harte uitgenodigd. Verder hebben we nog een leuke activiteit bedacht voor alle alleenstaanden binnen onze kerk/gemeente. Maar omdat we pas net zijn gestart met het winterwerk en het de nodige organisatie met zich meebrengt, hebben wij besloten om deze activiteit na de drukke feestdagen te plannen

Alle nieuwsberichten