Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-38

Leiding gezocht

Op dit moment hebben we nog geen nieuwe leiding gevonden. Tot het eind van het jaar zijn er 4 zondagen waarop er geen kindernevendienst zou zijn. We zijn heel blij dat er nu toch voor twee zondagen vervanging is gevonden. Op 30 september zal Rina Knijff met de kinderen naar de nevenruimte gaan en op 21 oktober is Agnita de With bereid gevonden om ons te helpen. We zoeken nu nog vervanging voor 11 november (avondmaal) en voor 30 december. We volgen “Kind op Zondag”, dus het verhaal met verwerkingsvormen staat uitgebreid beschreven. Wie wil een zondag voor zijn rekening nemen? Laat het een van ons weten.
Het kindernevendienst-team: Hendrik, Ilona, Daniela, Jannie

Senioren

De vakanties zijn voorbij, de startzondag van onze kerkelijke gemeente is inmiddels geweest en dus is het ook de hoogste tijd om als senioren weer bij elkaar te komen. De eerste middag van het nieuwe seizoen is donderdag 27 september. Gewoonlijk begint de middag om 14.00 uur, maar deze eerste middag bent u welkom om 17.00 uur en dan hebben we met elkaar een broodmaaltijd.
Het thema van de startzondag was ‘een goed gesprek’ en dat is het ook voor het komende seizoen in onze gemeente. De seniorenmiddagen bieden voor dat gesprek een goede plaats. De seniorenmiddag, eenmaal per maand, is een middag voor ontmoeting, gesprek, ontspanning en gezelligheid voor ouderen van onze kerk, maar ook ouderen van buiten onze kerk zijn van harte welkom. Altijd wordt een programma geboden, waarbij soms een gast wordt uitgenodigd om over een bepaald onderwerp een presentatie te houden. Aan het eind van het seizoen gaan we een middagje uit en we sluiten dan ook weer af met een maaltijd. Aan deelnemers van de seniorenmiddagen vragen wij € 12,50 per jaar (jan.-dec.). Wilt u deelnemen aan de broodmaaltijd op donderdag 27 september, vul dan uw naam in op de lijst die ligt in de hal van De Lichtkring, of u belt even met een van de commissieleden (liefst vóór maandag 24 sept a.s.). De middag begint om 17.00 uur en we sluiten af om ca. 20.00 uur. Heeft u vervoer nodig, neemt u dan contact op met Arie de Ruijter
De commissie senioren

Kring Apostolische Geloofsbelijdenis

Vanavond starten we met de bespreking van de Apostolische geloofsbelijdenis. We beginnen met &quot

Alle nieuwsberichten